Wij zijn JIJ

Abby

Praktijkhond

Over Abby

Onze Abby is een allemans vriendin. Ze is klein en om die reden is ze toegankelijk voor jong en oud. Abby voelt haarfijn aan wat je nodig hebt. Een kroelmaatje op schoot tijdens een EMDR-sessie of een korte wandeling na een goed gesprek; Abby is graag bij je.

Aniek Jansen

Praktijkmanager

Over Aniek

Aniek is in juni 2018 afgestudeerd als Pedagogisch Manager aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor volgde ze de opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Als praktijkmanager kom je haar  tegen bij zowel, JIJ Kind & Jeugd, JIJ Psychologen en JIJ Seksuologen. Heb je vragen over de aanmeldprocedure,  algemene vragen over je behandeling, betalingen of andere zaken? Zij staat je graag persoonlijk te woord.

Pedagogisch Manager

Bram Peters

Directeur JIJ Kind & Jeugd
Behandelaar

Over Bram

In 2005 startte Bram met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de Psychiatrische Afdeling van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot professional in de GGZ. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ.

De ambitie om zich steeds verder te professionaliseren en aan te blijven passen aan nieuwe (wetensschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg was de drijfveer om zich te specialiseren in seksuologische hulpverlening. Samen met zijn opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie maakt hem een veelzijdig en eigenzinnig behandelaar.  Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega’s uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken.

Bram is een van de oprichters van BuroJIJ en nadat hij zich de eerste jaren met name heeft gericht op behandelen en op het kwaliteitsmanagement. Bram houdt niet van poespas en kiest voor een doelgerichte, laagdrempelige aanpak.

Creatief Therapeut
Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Chiara Tinselboer

Regiebehandelaar

Over Chiara

Chiara stelt zich binnenkort aan je voor. 

GZ-psycholoog

Chantal Jansen-Zwart

Regiebehandelaar

Over Chantal

Chantal is in 2009 afgestudeerd als psycholoog. Tijdens haar master heeft Chantal stagegelopen bij een specialistische GGZ-instelling, waar ze een verscheidenheid aan mensen mocht zien. Ze heeft daar ook groepstherapie gegeven, waaronder mindfulness. 

Na haar stage werkte Chantal een aantal jaar met mensen die verslavingsgevoelig zijn. Zo werkte ze met mensen die dak- of thuisloos zijn en die een verslaving kende en zij werkte op de methadonpost en in het activiteitencentrum. Later ging zij ook ambulant en in verschillende klinieken werken als psycholoog. Daarna heeft ze meer dan negen jaar gewerkt in een specialistische GGZ-instelling voor mensen met lichamelijke onverklaarde klachten zoals burn-out, depressies en angsten. Mensen die onderliggende vastzittende problemen ervaren zag ze graag, omdat ze graag samen zoekt naar de mogelijkheden. 

In 2017 startte ze met de postdoc opleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog (GZ-psycholoog), die ze in 2019 afrondde. Ook volgde ze opleidingen zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie en derdelijns therapie zoals ACT en bleef zij zichzelf ontwikkelen in cursussen zoals boeddhisme en leidinggeven. Naast (regie)behandelaar is ze vier jaar voorzitter geweest van de alumnivereniging van Tilburg University, was ze de voorzitter van de regiebehandelaren zodat ze invloed kon hebben op beleidszaken, schreef ze wetenschappelijke artikelen en gaf ze les aan psychologen. Ook was Chantal werkzaam met mensen met een eetstoornis. 

Bij BuroJIJ zet zij zich in bij JIJ Kind & Jeugd, JIJ Psychologen en JIJ Genderzorg. In 2023 gaat ze de postacademische opleiding Seksuologie volgen. Daarnaast blijft ze altijd graag collega’s inspireren door les of werkbegeleiding te geven. 

 

Tijdens de behandeling vindt Chantal het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt en dat we samen gaan ontdekken wat er nodig is om lekkerder in je vel te komen.

GZ-Psycholoog BIG: 79925686625 

Daniëlle Elshoff

Psychiater

Over Daniëlle

Daniëlle stelt zich binnenkort aan je voor. 

Psychiater

Elio Heres

Behandelaar

Over Elio

Elio is in 2018 afgestudeerd als Orthopedagoog NVO aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en kort daarna in die rol begon hij met werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Elio heeft altijd al interesse gehad in seksuologie en gender (genderdiversiteit) en is hier in zijn werk als Orthopedagoog, het geven van trainingen en in zijn werk online werk als mediapersoonlijkheid mee bezig geweest. Deze passie is sinds juli 2022 verdiept met het behalen van de opleiding consulent seksuele gezondheid aan het RINO in Utrecht. 

 In maart 2022 is Elio gestart bij BuroJIJ als behandelaar in de genderzorg. Dit altijd vanuit de visie en strijd dat iedereen zichzdelf moet kunnen en mogen zijn. Want als je niet jezelf bent, wie ben je dan wel? 

Othopedagoog

Consulent Seksuele Gezondheid

Janneke Akkermans

Regiebehandelaar

Over Janneke

Janneke is sinds 2015 een vaste kracht binnen BuroJIJ. In 2016 is Janneke begonnen met haar master Orthopedagogiek, welke zij in 2018 heeft afgerond. Janneke is erg leergierig en wil zich graag binnen haar werkveld blijven ontwikkelen. Om die reden heeft zij in februari 2020 de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie afgerond, is zij inmiddels bevoegd om EMDR behandeling aan te bieden en is zij tot op heden druk bezig met haar cursus Schematherapie.

Janneke wordt door haar collega’s omschreven als toegankelijk, warm, betrokken en een doorpakker. Janneke vindt het belangrijk om constant af te blijven stemmen op de eigenheid en de kwaliteiten van het kind, de jongere en het systeem. Er is nog één ding wat Janneke ook heel belangrijk vindt; lachen tijdens de sessies is toegestaan (en zelfs bijna vereist)!

Orthopedagoog NVO
in opleiding tot GZ-psycholoog

Janneke Bitter

Behandelaar

Over Janneke

Janneke is in september 2021 gestart als stagiaire, maar intussen heeft zij haar stage afgerond! Janneke is nu werkzaam als kind- en jeugdpsycholoog, na het succesvol afronden van de masteropleiding Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hiervoor heeft Janneke de bacheloropleiding Psychologie afgerond, ook aan de Universiteit van Tilburg.

 Janneke is met name werkzaam bij JIJ Kind & Jeugd, waarbij zij het belangrijk vindt dat ieder kind en iedere jongere zich op diens gemak voelt. Janneke is erg nieuwsgierig, waardoor je haar steeds vaker in de genderzorg zal tegenkomen! 

Psycholoog

Jonah de Winter

Behandelaar

Over Jonah

 

Sinds april 2022 werkt Jonah een dag per week bij BuroJIJ. Op dit moment is hen bezig met het afronden van diens opleiding tot Toegepast Psycholoog aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. 

 

Jonah vindt het belangrijk dat er non-binaire en transgender personen in de genderzorg vertegenwoordigd worden. Vanuit diens eigen ervaring helpt Jonah anderen bij het ontdekken en onderzoeken van hun genderidentiteit. Gedurende diens opleiding heeft hen stage-ervaring op gedaan in de genderzorg. Jonah is vrijwilliger in de LHBTQI+ community, waar hen anderen helpt in hun identiteitszoektocht. Door de kennis en ervaring die Jonah heeft weet hen wat er speelt in de LHBTQI+ community en met welke thema’s kinderen en jongeren te maken krijgen. Jonah vindt het belangrijk dat cliënten zich begrepen voelen en de ruimte voelen om twijfels en vraagstukken bespreekbaar te maken. 

Ervaringsdeskundige in Genderzorg
Toegepast Psycholoog

Joyce van der Avort

Administratie

Over Joyce

Joyce werkt één dag per week op de zorgadministratie van BuroJIJ. Na haar studie Personeel en Arbeid aan de Avans Hogeschool in Den Bosch heeft zij voornamelijk ervaring opgedaan in commerciële functies. Als aanvulling op die werkzaamheden geniet zij van het ondersteunen van de zorgtrajecten van BuroJIJ.

De variatie in werkzaamheden vindt Joyce erg leuk. Zij geniet van de contacten met mensen en de daarbij behorende werkzaamheden maken dat geen dag hetzelfde is.

Lauran Claassen

Behandelaar

Over Lauran

Sinds september 2022 is Lauran begonnen als stagiair bij BuroJIJ. Momenteel volgt hij de masteropleiding Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan Tilburg Universiteit. In 2019 is hij als vrijwilliger bij de Kindertelefoon aan de slag gegaan, omdat hij naast zijn bachelor Psychologie al wat praktijkervaring op wilde doen. Tijdens zijn periode bij de Kindertelefoon kreeg hij steeds meer interesse in de doelgroep kind en jeugd.

Lauran haalt er voldoening uit om kinderen in hun eigen kracht te zetten, omdat ze vaak meer kunnen dan ze zelf denken. Hij vindt het mooi om te zien als iemand met een goed gevoel over zichzelf een gesprek of sessie verlaat. Ook is hij erg nieuwsgierig en vindt hij het leuk om je aan het denken te zetten. Tijdens zijn stage wil hij zo veel mogelijk leren over de klinische praktijk zodat hij later als echte psycholoog aan de slag kan gaan en kinderen kan helpen met het verminderen van hun problemen.

Psycholoog in opleiding

Lauren Hulzinga

Behandelaar

Over Lauren

Lauren is in 2021 afgestudeerd als Psycholoog aan Tilburg University. Hier heeft zij de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie afgerond. Tijdens haar master heeft Lauren stage gelopen bij een ambulante GGZ-instelling, waar ze ervaring heeft opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Na haar stage is ze werkzaam gebleven bij deze GGZ-instelling. Tijdens haar studie heeft Lauren vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een stichting voor en door kinderen van gescheiden ouders. Ook is ze sinds 2018 als vrijwilliger werkzaam bij De Kindertelefoon. 

Lauren zorgt voor een open en ontspannen sfeer tijdens de behandeling en werkt graag vanuit een persoonsgerichte benadering. Hierbij vindt zij het erg belangrijk dat jij jezelf kan zijn! Door aan de slag te gaan bij het genderteam van BuroJIJ, hoopt Lauren haar steentje te kunnen bijdragen aan de LGBTQIA+ community.

Psycholoog

Lieke Vermeulen-Matthijssen

Behandelaar

Over Lieke

Lieke is in september 2008 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Universiteit
van Tilburg. Tijdens en na haar studie werkte Lieke als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg. Hierna heeft zij als gedragswetenschapper in de jeugdreclassering gewerkt en later werkte zij als psycholoog in Tilburg. In 2011 heeft Lieke een carrièreswitch gemaakt en is zij aan de slag gegaan als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van Fontys Hogescholen Eindhoven. Hier heeft zij 10 jaar lang veel plezier gehaald uit het opleiden en coachen van jonge professionals tot toegepast psycholoog.

Omdat het weer begon te kriebelen om zelf als psycholoog aan de slag te gaan, is zij in juni 2021 gestart bij BuroJIJ als behandelaar. Lieke voelde zich meteen thuis bij BuroJIJ, omdat zij graag een persoonlijke en positieve benadering hanteert, waarin zij dicht bij het kind en het gezin staat. Met haar analytische vermogen blijft ze continu afstemmen op dat wat nodig is in het gezin. Lieke houdt ervan om out of the box te denken en kiest in haar behandelingen graag voor een creatieve en speelse insteek, altijd met de nodige portie humor. 

Psycholoog

Leon de Vries

Behandelaar

Over Leon

Vanaf december 2022 loopt Leon stage bij BuroJIJ. Hij volgt de masteropleiding Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn afstudeerrichting is Klinische Psychologie voor jongeren en volwassenen. Hij is sinds 2019 actief bij de Peer Support commissie van VU Pride en is daarnaast sinds begin 2022 werkzaam als vrijwilliger bij de jongerenhulplijn Genderpraatjes.

 

Leon heeft als ervaringsdeskundige in het bijzonder kennis over genderzorg. Naast zijn werkzaamheden binnen de genderzorg vanuit zijn persoonlijke ervaringen en zijn binding met de LHBTQIA+ gemeenschap, streeft Leon ernaar om zich breed ontwikkelen als psycholoog. In zijn werk vindt hij het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat cliënten zich gezien en begrepen voelen. Hierbij staan openheid en betrokkenheid centraal. Hij wil bij BuroJIJ leren om passende hulp te bieden bij uiteenlopende problemen en vraagstukken, zowel binnen de genderzorg als daarbuiten.

Psycholoog in opleiding 

Lisette Durieux -
van de Bilt

Regiebehandelaar

Over Lisette

Lisette is sinds 2021 met veel plezier werkzaam als GZ-psycholoog en Seksuoloog NVVS i.o. bij BuroJIJ. Zowel tijdens als na haar studies combineerde ze cliëntencontact met het doen van onderzoek. Daarnaast gaf ze les aan studenten van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Ze heeft de vervolgopleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog gedaan en is werkzaam geweest als (regie)behandelaar in zowel het ziekenhuis, een kliniek, als de ambulante GGZ. Dit heeft haar de afgelopen jaren de mogelijkheid gegeven om (samen) te werken met veel verschillende mensen, die worstelden met een verscheidenheid aan problemen. Daarnaast blijft ze altijd graag collega’s en studenten inspireren door les of werkbegeleiding te geven. Seksuologie is de rode draad in haar carrière geweest, die binnenkort wordt bezegeld met het afronden van de opleiding tot Seksuoloog NVVS.

Tijdens de behandeling vindt Lisette het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt, of je nu worstelt met intimiteit, seksualiteit, angsten of iets anders waardoor je niet lekker in je vel zit. Samen met jou onderzoekt ze waar jij mee worstelt, of waar jullie samen mee worstelen en waar je/jullie naartoe willen.

GZ-Psycholoog BIG: 09923691525
Seksuoloog

Lotte Schulze

Behandelaar

Over Lotte

LOtte stelt zich binnenkort aan je voor. 

Functie

Marijke Hooijen

Behandelaar

Over Marijke

Marijke is in 2018 afgestudeerd als Psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar zij de master Kind- en Jeugdpsychologie heeft gevolgd. Als deel van haar master liep zij al negen maanden stage bij BuroJIJ en Marijke is na haar stage werkzaam gebleven bij BuroJIJ, als behandelaar. Tijdens haar studie heeft Marijke vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een organisatie die zich inzet voor kinderen met gescheiden ouders door hen een luisterend oor te bieden. Het doel van Marijke is om kinderen en jongeren die om een bepaalde reden vastlopen in het dagelijks leven te ondersteunen, zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten. 

Psycholoog NIP

Marit Göbel

Behandelaar

Over Marit

Marit stelt zich binnenkort aan je voor.

Psycholoog

in opleiding tot GZ-psycholoog

Nina Snaphaan

Administratie

Over Nina

Nina werkt sinds begin 2020 met veel enthousiasme bij BuroJIJ als medewerkster Zorgadministratie. Ze vindt het leuk om in contact te staan met kinderen, jongeren en ouders en neemt daarom ook de telefoon aan. Nina geniet van de diversiteit aan mensen die zij aan de telefoon krijgt. 

Pleun Snoeren

Behandelaar

Over Pleun

Na de middelbare school begon Pleun aan de opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2020 is ze afgestudeerd als Orthopedagoog. Tijdens haar master heeft ze een jaar stage gelopen bij een andere aanbieder voor jeugdhulp, waar zij onderdeel was van het team Onderzoek en Begeleiding. Tijdens haar stage werkte Pleun met kinderen met diverse ontwikkelingsstoornissen.

Middels een analytisch blik wil Pleun naar het kind en zijn omgeving kijken, om een compleet beeld te kunnen krijgen van het kind en zijn mogelijkheden. Zo hoopt zij dat met passende hulp kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Orthopedagoog NVO

Silke Nijhuis

Behandelaar

Over Silke

Silke stelt zich binnenkort aan je voor. 

Functir

Sven Nibbeling

Behandelaar

Over Sven

Sven stelt zich binnenkort aan je voor. 

Functir

Trudy Griffioen

Psychiater

Over Trudy

Trudy stelt zich binnenkort aan je voor. 

Psychiater BIG
Seksuoloog NVVS

Willem-Jan Schrama

Directeur JIJ Psychologen

Regiebehandelaar

Over Willem-Jan

Na de middelbare school werd Willem leerkracht in het basisonderwijs. Hij werkte twee jaar op een basisschool en na een prachtige wereldreis in 2011, die bijna een jaar duurde, startte hij begin 2012 met Meneer Willem, bijles & begeleiding. Van huiswerkbegeleider ontwikkelde hij zich door een opleiding tot Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht gevolgd door enkele post-academische opleidingen tot regiebehandelaar in de GGZ voor kind & jeugd en voor volwassenen.

Het liefst combineert Willem zijn werk in de GGZ met het lesgeven. Na zijn studie werkte hij als docent bij Fontys Hogeschool Pedagogiek en de afgelopen jaren gaf hij les op de opleidingen tot  Orthopedagoog-Generalist en GZ-psycholoog. 

In zijn opleidingen tot Orthopedagoog- Generalist NVO en Registerpsycholoog NIP specialiseerde Willem zich in de ontwikkeling van het jonge kind, de gehechtheidsontwikkeling en psychotraumabehandeling van het (jonge) kind en gezinnen. Aanvullend deed hij opleidingen tot EMDR-therapeut, cognitief gedragstherapeut, schematherapeut en seksuoloog.  Willem geniet ervan om naast zijn werk opleidingen te volgen om zijn kennis en vaardigheden als therapeut te blijven uitbreiden. De combinatie van de diverse behandelvormen helpt hem iedere behandeling zoveel als mogelijk af te stemmen op persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt.

Orthopedagoog-Generalist BIG: 59926875031
Seksuoloog | Psycholoog 
Cognitief Gedragstherapeut VGCt