Wij zijn JIJ

Abby

zij / haar

Praktijkhond

Alex Kolman

hij / hem

Psychiater

Aniek Jansen

zij / haar

Praktijkmanager

Anne de Leijer

zij / haar

Behandelaar

Orthopedagoog

Bram Peters

hij / hem

Directeur & Behandelaar

Vaktherapeut Drama
Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Carlijn Nijhuis-Venekamp

zij / haar

Behandelaar

GZ-psycholoog
Seksuoloog NVVS

Carly Poelman

zij / haar

Behandelaar

Klinisch Psycholoog
Psychotherapeut

Chantal Jansen-Zwart

zij / haar

Regiebehandelaar

GZ- psycholoog

Chiara Tinselboer

zij / haar

Regiebehandelaar

GZ- psycholoog

Daniëlle Elshoff

zij / haar

Psychiater

Elio Heres

hij / hem

Behandelaar

Orthopedagoog
Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Eva van den Broek

zij / haar

Regiebehandelaar

GZ-psycholoog
Seksuoloog NVVS

Hedwig Boor

zij / haar

Behandelaar

Speltherapeut

Janneke Akkermans

zij / haar

Regiebehandelaar

GZ-psycholoog
Orthopedagoog

Janneke Bitter

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog

Joyce van der Avort

zij / haar

Praktijkondersteuner

Kim van Beerendonk

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog

Lauren Hulzinga

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog

Lejanne de Geus

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog in opleiding

Leon de Vries

hij / hem

Behandelaar

Psycholoog

Lieke Vermeulen-Matthijssen

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog

Lisette Durieux -van de Bilt

zij / haar

Regiebehandelaar

GZ-Psycholoog BIG: 09923691525
Seksuoloog

Lotte Schulze

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog
Seksuoloog

Marijke Hooijen

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog
i.o.t. GZ-psycholoog

Mariken van Horen

zij / haar

Arts

Arts
Seksuoloog

Marlies Wegewijs-de Jong

zij / haar

Huisarts & Kaderarts GGZ

Nina Snaphaan

zij / haar

Zorgadministratie

Pleun Snoeren

zij / haar

Behandelaar

Orthopedagoog NVO

Renate van der Linden

zij / haar

Zorgadministratie

Rick de Jager

hij / hem

Behandelaar

Orthopedagoog in opleiding

Thomée Vellekoop

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog

Trudy Griffioen

zij / haar

Psychiater

Psychiater BIG
Seksuoloog NVVS

Wieke van Kuringen

zij / haar

Administratie

Willem-Jan Schrama

hij / hem

Directeur & Regiebehandelaar

GZ-psycholoog
Orthopedagoog-Generalist
Seksuoloog NVVS

Yasmin Chedli

zij / haar

Behandelaar

Psycholoog

Abby

Praktijkhond

Over Abby

Onze Abby is een allemans vriendin. Ze is klein en om die reden is ze toegankelijk voor jong en oud. Abby voelt haarfijn aan wat je nodig hebt. Een kroelmaatje op schoot tijdens een EMDR-sessie of een korte wandeling na een goed gesprek; Abby is graag bij je.

Alex Kolman

Psychiater

Over Alex

Alex wilde na een veertig jarige loopbaan in de GGZ wat minder gaan werken, maar zich wel blijven inzetten voor de transgender doelgroep. Vanaf maart werkt hij een dag in de week bij de vestiging In Amsterdam in het genderteam.

Na zijn studie geneeskunde in Amsterdam heeft Alex zich gespecialiseerd in de psychiatrie en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarnaast is hij psychotherapeut geworden vanuit het psychodynamische en systeem(gezin) kader.

Tien jaar lang werkte hij als beleidspsychiater in een adolescentenkliniek met een groot multidisciplinair team waar jongeren met hardnekkige psychische en sociale problematiek intern werden behandeld. Daarna werkte hij als manager zorg en directeur zorg op de jeugdafdelingen van grote GGZ-instellingen. De laatste jaren was hij weer uitvoerend behandelaar en teampsychiater en heeft hij met een aantal betrokken en enthousiaste collega’s (waaronder een aantal ervaringsdeskundigen) het eerste niet academische genderteam jeugd (0 -23 jaar) opgezet en samenwerking met de lokale kinderartsen tot stand gebracht waar hormoonbehandeling gestart kon worden.

Daarnaast heeft hij altijd ook volwassenen in zijn eigen praktijk behandeld en veel ervaring opgedaan met mensen met ASS en Genderdysforie.

Psychiater

Aniek Jansen

Praktijkmanager

Over Aniek

Aniek is in juni 2018 afgestudeerd als Pedagogisch Manager aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor volgde ze de opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Als praktijkmanager kom je haar tegen bij zowel, JIJ Kind & Jeugd, JIJ Psychologen en JIJ Seksuologen. Heb je vragen over de aanmeldprocedure,  algemene vragen over je behandeling, betalingen of andere zaken? Zij staat je graag persoonlijk te woord.

Pedagogisch Manager

Anne de Leijer

Behandelaar

Over Anne

Anne stelt zich binnenkort aan je voor. 

Orthopedagoog

Bram Peters

Directeur JIJ Kind & Jeugd
Behandelaar

Over Bram

In 2005 startte Bram met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de Psychiatrische Afdeling van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot professional in de GGZ. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ.

De ambitie om zich steeds verder te professionaliseren en aan te blijven passen aan nieuwe (wetenschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg was de drijfveer om zich te specialiseren in seksuologische hulpverlening. Samen met zijn opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie maakt hem een veelzijdig en eigenzinnig behandelaar.  Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega’s uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken.

Bram is een van de oprichters van BuroJIJ en nadat hij zich de eerste jaren met name heeft gericht op behandelen en op het kwaliteitsmanagement. Bram houdt niet van poespas en kiest voor een doelgerichte, laagdrempelige aanpak.

Creatief Therapeut
Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Carlijn Nijhuis-Venekamp

Behandelaar

Over Carlijn

Carlijn stelt zich binnenkort aan je voor. 

GZ-psycholoog
Seksuoloog NVVS

Carly Poelman

Behandelaar

Over Carly

Carly is in 1998 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Na de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog heeft zij zich verder gespecialiseerd tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Carly heeft ruim twintig jaar ervaring als behandelaar en diagnosticus binnen de specialistische kinder- en jeugd GGZ (0-25 jaar) en is sinds 2022 ook werkzaam binnen de volwassen GGZ.

Carly heeft gewerkt met mensen met uiteenlopende problematiek als angst, depressie, adhd, autisme en trauma, maar heeft zich steeds meer toegelegd tot het werken met adolescenten en jongvolwassenen bij wie sprake is van hechtings- en persoonlijkheidsproblematiek. Binnen de psychotherapie heeft zij zich geschoold in de Cognitieve Analytische Therapie en de Mentaliseren Bevorderende Therapie.

Sinds 2023 is Carly werkzaam binnen JIJ Genderzorg. “Een belangrijke drijfveer binnen mijn werk is mensen te ondersteunen in de zoektocht naar hun eigen, authentieke zelf. Daarbij hecht ik veel waarde aan een open, gelijkwaardig en niet-oordelend contact binnen de samenwerking.”

Klinisch Psycholoog
Psychotherapeut

Chantal Jansen-Zwart

Regiebehandelaar

Over Chantal

Chantal is in 2009 afgestudeerd als psycholoog. Tijdens haar master heeft Chantal stagegelopen bij een specialistische GGZ-instelling, waar ze een verscheidenheid aan mensen mocht zien. Ze heeft daar ook groepstherapie gegeven, waaronder mindfulness. 

Na haar stage werkte Chantal een aantal jaar met mensen die verslavingsgevoelig zijn. Zo werkte ze met mensen die dak- of thuisloos zijn en die een verslaving kende en zij werkte op de methadonpost en in het activiteitencentrum. Later ging zij ook ambulant en in verschillende klinieken werken als psycholoog. Daarna heeft ze meer dan negen jaar gewerkt in een specialistische GGZ-instelling voor mensen met lichamelijke onverklaarde klachten zoals burn-out, depressies en angsten. Mensen die onderliggende vastzittende problemen ervaren zag ze graag, omdat ze graag samen zoekt naar de mogelijkheden. 

In 2017 startte ze met de postdoc opleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog (GZ-psycholoog), die ze in 2019 afrondde. Ook volgde ze opleidingen zoals schematherapie, cognitieve gedragstherapie en derdelijns therapie zoals ACT en bleef zij zichzelf ontwikkelen in cursussen zoals boeddhisme en leidinggeven. Naast (regie)behandelaar is ze vier jaar voorzitter geweest van de alumnivereniging van Tilburg University, was ze de voorzitter van de regiebehandelaren zodat ze invloed kon hebben op beleidszaken, schreef ze wetenschappelijke artikelen en gaf ze les aan psychologen. Ook was Chantal werkzaam met mensen met een eetstoornis. 

Bij BuroJIJ zet zij zich in bij JIJ Kind & Jeugd, JIJ Psychologen en JIJ Genderzorg. In 2023 gaat ze de postacademische opleiding Seksuologie volgen. Daarnaast blijft ze altijd graag collega’s inspireren door les of werkbegeleiding te geven. 

Tijdens de behandeling vindt Chantal het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt en dat we samen gaan ontdekken wat er nodig is om lekkerder in je vel te komen.

GZ-Psycholoog BIG: 79925686625 

Chiara Tinselboer

Regiebehandelaar

Over Chiara

In 2013 is Chiara (zij/haar) afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij de master klinische ontwikkelingspsychologie deed. Tijdens haar stage bij een jeugdzorg instelling merkte zij dat ze het liefst met de ouders samenwerkte. Vandaar dat zij na haar afstuderen de overstap naar de volwassen ggz heeft gemaakt. Ze heeft als POH-GGZ bij een huisartsenpraktijk gewerkt en daarnaast als basispsycholoog bij een antroposofische GGZ instelling. Hier werkte zij met mensen met allerlei klachten, maar voornamelijk met persoonlijkheidsproblematiek. In 2017 is zij met de GZ opleiding gestart, die zij in 2020 af heeft gerond. Daarnaast heeft ze de basisopleiding voor EMDR en de basis- en vervolgopleiding voor schematherapie afgerond.

Als GZ-psycholoog heeft ze bij verschillende instellingen gewerkt, waarbij cliënten uit de lhbtqia+ gemeenschap haar steeds vaker wisten te vinden vanwege haar persoonlijke binding met de community, haar open houding en haar gendersensitieve benadering.

Begin 2023 heeft ze de overstap naar de genderzorg gemaakt en sindsdien werkt ze met veel plezier bij BuroJIJ op de locatie Amsterdam.

Daarnaast zet ze zich ook op andere manieren in voor de zichtbaarheid, belangen en rechten van de lhbtqia+ community.

In de behandeling vindt Chiara het belangrijk dat je je veilig en vrij voelt om te kunnen zijn of ontdekken wie je bent en wil ze graag samen met je onderzoeken wat er voor nodig is om dat ook buiten de behandelkamer te kunnen zijn.

GZ-psycholoog

Daniëlle Elshoff

Psychiater

Over Daniëlle

Als psychiater vervult Danielle een belangrijke schakel tussen het psychisch- en medisch domein binnen onze (transgender)zorg. Danielle is een gedreven psychiater met een brede werkervaring en een grote inhoudelijke kennis in de GGZ.

Psychiater

Elio Heres

Behandelaar

Over Elio

Elio is in 2018 afgestudeerd als Orthopedagoog NVO aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en kort daarna in die rol begon hij met werken in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Elio heeft altijd al interesse gehad in seksuologie en gender (genderdiversiteit) en is hier in zijn werk als Orthopedagoog, het geven van trainingen en in zijn werk online werk als mediapersoonlijkheid mee bezig geweest. Deze passie is sinds juli 2022 verdiept met het behalen van de opleiding consulent seksuele gezondheid aan het RINO in Utrecht. 

 In maart 2022 is Elio gestart bij BuroJIJ als behandelaar in de genderzorg. Dit altijd vanuit de visie en strijd dat iedereen zichzelf moet kunnen en mogen zijn. Want als je niet jezelf bent, wie ben je dan wel? 

Orthopedagoog
Consulent Seksuele Gezondheid NVVS

Eva van den Broek

Regiebehandelaar

Over Eva

Eva is een betrokken en enthousiaste behandelaar met een ruime ervaring in de GGZ. Als orthopedagoog deed ze ervaring op in het werken met kinderen, jongeren en gezinnen. Vervolgens heeft ze als GZ- psycholoog deze ervaring kunnen aanvullen als regiebehandelaar in de volwassen GGZ. Haar combinatie van Orthopedagoog, GZ- psycholoog en Seksuoloog zorgt voor een waardevolle aanvulling van ons team.

GZ-psycholoog
Seksuoloog NVVS

Hedwig Boor

Behandelaar

Over Hedwig

Hewig stelt zich binnenkort  voor.

Speltherapeut

Janneke Akkermans

Regiebehandelaar

Over Janneke

Janneke is sinds 2015 een vaste kracht binnen BuroJIJ. In 2016 is Janneke begonnen met haar master Orthopedagogiek, welke zij in 2018 heeft afgerond. Janneke is erg leergierig en wil zich graag binnen haar werkveld blijven ontwikkelen. Om die reden heeft zij in februari 2020 de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie afgerond, is zij inmiddels bevoegd om EMDR behandeling aan te bieden en is zij tot op heden druk bezig met haar cursus Schematherapie.

Janneke wordt door haar collega’s omschreven als toegankelijk, warm, betrokken en een doorpakker. Janneke vindt het belangrijk om constant af te blijven stemmen op de eigenheid en de kwaliteiten van het kind, de jongere en het systeem. Er is nog één ding wat Janneke ook heel belangrijk vindt; lachen tijdens de sessies is toegestaan (en zelfs bijna vereist)!

GZ-psycholoog
Orthopedagoog

Janneke Bitter

Behandelaar

Over Janneke

Janneke is in september 2021 gestart als stagiaire, maar intussen heeft zij haar stage afgerond! Janneke is nu werkzaam als kind- en jeugdpsycholoog, na het succesvol afronden van de masteropleiding Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Hiervoor heeft Janneke de bacheloropleiding Psychologie afgerond, ook aan de Universiteit van Tilburg.

Janneke is met name werkzaam bij JIJ Kind & Jeugd, waarbij zij het belangrijk vindt dat ieder kind en iedere jongere zich op diens gemak voelt. Janneke is erg nieuwsgierig, waardoor je haar steeds vaker in de genderzorg zal tegenkomen!

Psycholoog

Joyce van der Avort

Praktijkondersteuner

Over Joyce

Joyce werkt één dag per week op de zorgadministratie van BuroJIJ. Na haar studie Personeel en Arbeid aan de Avans Hogeschool in Den Bosch heeft zij voornamelijk ervaring opgedaan in commerciële functies. Als aanvulling op die werkzaamheden geniet zij van het ondersteunen van de zorgtrajecten van BuroJIJ.

De variatie in werkzaamheden vindt Joyce erg leuk. Zij geniet van de contacten met mensen en de daarbij behorende werkzaamheden maken dat geen dag hetzelfde is.

Kim van Beerendonk

Behandelaar

Over Kim

Kim stelt zich binnenkort  voor.

Psycholoog

Lauren Hulzinga

Behandelaar

Over Lauren
Lauren is in 2021 afgestudeerd als Psycholoog aan Tilburg University. Hier heeft zij de master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie afgerond. Tijdens haar master heeft Lauren stage gelopen bij een ambulante GGZ-instelling, waar ze ervaring heeft opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Na haar stage is ze werkzaam gebleven bij deze GGZ-instelling. Tijdens haar studie heeft Lauren vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een stichting voor en door kinderen van gescheiden ouders. Ook is ze sinds 2018 als vrijwilliger werkzaam bij De Kindertelefoon. Lauren zorgt voor een open en ontspannen sfeer tijdens de behandeling en werkt graag vanuit een persoonsgerichte benadering. Hierbij vindt zij het erg belangrijk dat jij jezelf kan zijn! Door aan de slag te gaan bij het genderteam van BuroJIJ, hoopt Lauren haar steentje te kunnen bijdragen aan de LGBTQIA+ community.

Psycholoog

Lejanne de Geus

Behandelaar

Over Lejannne

Lejanne is sinds september 2023 stagiaire bij BuroJIJ. Ze volgt de masteropleiding Klinische Psychologie aan Tilburg University. Haar afstudeerrichting is Klinische Psychologie voor (jong) volwassenen. Naast haar studie is zij al vier jaar docente weerbaarheidstraining en agressieregulatie voor kinderen met ADHD en/of autisme.

Lejanne is enthousiast en wilt daarom zoveel mogelijk leren binnen BuroJIJ. Haar interesse ligt voornamelijk bij seksuologie en genderzorg. Ze hecht veel waarde aan het creëren van een veilige en vrije omgeving om samen te ontdekken wie je bent, en ze kijkt ernaar uit om dit als psycholoog verder te ontwikkelen.

Psycholoog in opleiding

Leon de Vries

Behandelaar

Over Leon

Vanaf december 2022 loopt Leon stage bij BuroJIJ. Hij volgt de masteropleiding Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn afstudeerrichting is Klinische Psychologie voor jongeren en volwassenen. Hij is sinds 2019 actief bij de Peer Support commissie van VU Pride en is daarnaast sinds begin 2022 werkzaam als vrijwilliger bij de jongerenhulplijn Genderpraatjes.

Leon heeft als ervaringsdeskundige in het bijzonder kennis over genderzorg. Naast zijn werkzaamheden binnen de genderzorg vanuit zijn persoonlijke ervaringen en zijn binding met de LHBTQIA+ gemeenschap, streeft Leon ernaar om zich breed ontwikkelen als psycholoog. In zijn werk vindt hij het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat cliënten zich gezien en begrepen voelen. Hierbij staan openheid en betrokkenheid centraal. Hij wil bij BuroJIJ leren om passende hulp te bieden bij uiteenlopende problemen en vraagstukken, zowel binnen de genderzorg als daarbuiten.

Psycholoog

Lieke Vermeulen-Matthijssen

Behandelaar

Over Lieke

Lieke is in september 2008 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens en na haar studie werkte Lieke als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg. Hierna heeft zij als gedragswetenschapper in de jeugdreclassering gewerkt en later werkte zij als psycholoog in Tilburg. In 2011 heeft Lieke een carrièreswitch gemaakt en is zij aan de slag gegaan als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van Fontys Hogescholen Eindhoven. Hier heeft zij 10 jaar lang veel plezier gehaald uit het opleiden en coachen van jonge professionals tot toegepast psycholoog.

Omdat het weer begon te kriebelen om zelf als psycholoog aan de slag te gaan, is zij in juni 2021 gestart bij BuroJIJ als behandelaar. Lieke voelde zich meteen thuis bij BuroJIJ, omdat zij graag een persoonlijke en positieve benadering hanteert, waarin zij dicht bij het kind en het gezin staat. Met haar analytische vermogen blijft ze continu afstemmen op dat wat nodig is in het gezin. Lieke houdt ervan om out of the box te denken en kiest in haar behandelingen graag voor een creatieve en speelse insteek, altijd met de nodige portie humor.

Psycholoog

Lisette Durieux van de Bilt

Regiebehandelaar

Over Lisette
Lisette is sinds 2021 met veel plezier werkzaam als GZ-psycholoog en Seksuoloog NVVS i.o. bij BuroJIJ. Zowel tijdens als na haar studies combineerde ze cliëntencontact met het doen van onderzoek. Daarnaast gaf ze les aan studenten van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Ze heeft de vervolgopleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog gedaan en is werkzaam geweest als (regie)behandelaar in zowel het ziekenhuis, een kliniek, als de ambulante GGZ. Dit heeft haar de afgelopen jaren de mogelijkheid gegeven om (samen) te werken met veel verschillende mensen, die worstelden met een verscheidenheid aan problemen. Daarnaast blijft ze altijd graag collega’s en studenten inspireren door les of werkbegeleiding te geven. Seksuologie is de rode draad in haar carrière geweest, die binnenkort wordt bezegeld met het afronden van de opleiding tot Seksuoloog NVVS. Tijdens de behandeling vindt Lisette het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt, of je nu worstelt met intimiteit, seksualiteit, angsten of iets anders waardoor je niet lekker in je vel zit. Samen met jou onderzoekt ze waar jij mee worstelt, of waar jullie samen mee worstelen en waar je/jullie naartoe willen.

GZ-Psycholoog BIG: 09923691525
Seksuoloog

Lotte Schulze

Behandelaar

Over Lotte
Sinds 2019 is Lotte (zij/haar) afgestudeerd in de psychologie, waarna zij Seksuologie aan de KU Leuven (in België) is gaan studeren. Deze opleiding heeft in combinatie met haar klinische stage op de polikliniek psychosomatische gynaecologie en seksuologie ervoor gezorgd dat zij zeker weet waar ze mee verder wil: behandelen vanuit een seksuologische achtergrond. Aandacht voor dit belangrijke onderwerp is dan ook wat zij mee neemt en belangrijk vindt in het genderteam. Daarnaast heeft zij recent de basiscursus cognitieve gedragstherapie volbracht en is ze gedreven om samen met jou met geleerde behandelingen aan de slag te gaan. Lotte ontvangt je graag vanuit het knusse pand in Amsterdam of online van achter je laptopscherm!

Psycholoog

Marijke Hooijen

Behandelaar

Over Marijke

Marijke is in 2018 afgestudeerd als Psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar zij de master Kind- en Jeugdpsychologie heeft gevolgd. Tijdens haar studie heeft Marijke vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een organisatie die zich inzet voor kinderen met gescheiden ouders door hen een luisterend oor te bieden. Als deel van haar master liep zij negen maanden stage bij BuroJIJ en Marijke is na haar stage werkzaam gebleven bij BuroJIJ, als behandelaar. De afgelopen jaren heeft Marijke zowel kinderen, jongeren en hun ouders als volwassenen behandeling geboden. Het doel van Marijke is om mensen die om een bepaalde reden vastlopen in het dagelijks leven te ondersteunen, zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten en zelfstandig verder kunnen met de geleerde vaardigheden. Marijke vindt het belangrijk dat je je op je gemak voelt tijdens de behandeling.

In september 2022 is Marijke gestart met de opleiding tot GZ-psycholoog. Eerder heeft zij al de basiscursus cognitieve gedragstherapie gevolgd. Bij BuroJIJ zet Marijke zich in binnen de domeinen JIJ Kind & Jeugd, JIJ Psychologen en JIJ Genderzorg. 

Psycholoog
i.o.t. GZ-psycholoog

Mariken van Horen

Arts

Over Mariken

Mariken stelt zich binnenkort voor.

Arts-Seksuoloog

Marlies Wegewijs-de Jong

Huisarts & Kaderarts GGZ

Over Marlies
Marlies Wegewijs- de Jong is consulterend arts bij Burojij genderzorg. Zij is al 20 jaar huisarts en praktijkhouder in Reuver en is kaderhuisarts GGZ. Vanuit die functies heeft zij een brede kijk op gezondheid en de beleving van gezondheid. Bovendien heeft zij ervaringskennis als naaste. Zij kent van dichtbij de vragen en onzekerheden maar ook de mooie kanten van gender-non-conformiteit. Je kunt bij haar onder andere terecht met vragen rond cyclusregulatie, fertiliteit, mogelijkheden en onmogelijkheden van hormonale en chirurgische genderbevestigende zorg en de vraagstukken die daarbij horen.

Huisarts
Kaderarts GGZ

Nina Snaphaan

Zorgadministratie

Over Nina
Nina werkt vanaf 2020 op de Zorgadministratie van JIJ. Het contact met (ouders van) cliënten vindt ze ontzettend leuk. Als je belt naar BuroJIJ krijg je Nina dan ook vaak aan de telefoon. Ook ontvangt ze je bij binnenkomst en meldt zij jou graag aan. Daarnaast kun je bij haar terecht voor het maken en verzetten van afspraken en uiteraard ook voor veel andere vragen. Ze biedt graag een luisterend oor en hoopt je zo goed als mogelijk verder te kunnen helpen. Nina geniet van de diversiteit aan cliënten, bij haar mag jij dan ook echt JIJ zijn.

Pleun Snoeren

Behandelaar

Over Pleun
Na de middelbare school begon Pleun aan de opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2020 is ze afgestudeerd als Orthopedagoog. Tijdens haar master heeft ze een jaar stage gelopen bij een andere aanbieder voor jeugdhulp, waar zij onderdeel was van het team Onderzoek en Begeleiding. Tijdens haar stage werkte Pleun met kinderen met diverse ontwikkelingsstoornissen. Middels een analytisch blik wil Pleun naar het kind en zijn omgeving kijken, om een compleet beeld te kunnen krijgen van het kind en zijn mogelijkheden. Zo hoopt zij dat met passende hulp kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Orthopedagoog NVO

Renate van der Linden

Zorgadministratie

Over Renate

Sinds juli 2023 is Renate werkzaam op de Zorgadministratie van JIJ, locatie Loon op Zand. Na jarenlange werkervaring binnen de bouw gerelateerde sector was Renate toe aan een nieuwe uitdaging en die heeft ze bij JIJ gevonden. Het contact met cliënten, het maken van afspraken, een grote diversiteit aan werkzaamheden, maar ook het bieden van een luisterend oor maakt dat Renate met veel plezier bij JIJ werkzaam is.

Rick de Jager

Behandelaar

Over Rick

Vanaf september 2023 loopt Rick stage bij BuroJIJ op de locatie in Amsterdam. Rick heeft drie jaar met kinderen gewerkt in het onderwijs en de kinderopvang, maar wilde verder de diepte in en is daarom verder gaan studeren. Hij volgt nu de masteropleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Hij is ervaringsdeskundige op het gebied van genderzorg en wilt hierin graag een verschil maken voor cliënten. Voor Rick is het vooral belangrijk dat cliënten zich veilig voelen om hun verhaal te delen. Betrokkenheid en begrip zijn hierbij erg belangrijk voor hem.

Orthopedagoog in opleiding

Thomée Vellekoop

Behandelaar

Over Thomée

Thomée stelt zich binnenkort voor.

Psycholoog

Trudy Griffioen

Psychiater

Over Trudy

Trudy is sinds 1990 werkzaam als arts. Na het afronden van de opleiding psychiatrie, heeft ze als psychiater zowel ambulant als klinisch gewerkt binnen de GGZ op verschillende afdelingen. Trudy is psychoanalytisch psychotherapeut, psychoanalytica, leertherapeut NVP en supervisor NVP.
Als psychoanalytica werk ze met zowel kinderen als met volwassenen.

Trudy is met haar medische achtergrond en psychoanalytische blik een waardevolle aanvulling van het multidisciplinair team.

Psychiater BIG
Seksuoloog NVVS

Wieke van Kuringen

Administratie

Over Wieke

Wieke is een van de eerste aanspreekpunten bij BuroJIJ. Ze heet je graag welkom op onze locatie in Loon op Zand of staat je telefonisch te woord. Wieke heeft de afgelopen jaren veel administratieve ervaring opgedaan in de gezondheidszorg. Vanaf januari 2023 werkt ze bij BuroJIJ op locatie om naast het toepassen van haar administratieve vaardigheden ook contact met onze cliënten te hebben. En dat doet ze met een vriendelijk lach!

Willem-Jan Schrama

Directeur &
Regiebehandelaar

Over Willem-Jan

Na de middelbare school werd Willem leerkracht in het basisonderwijs. Hij werkte twee jaar op een basisschool en na een prachtige wereldreis in 2011, die bijna een jaar duurde, startte hij begin 2012 met Meneer Willem, bijles & begeleiding. Van huiswerkbegeleider ontwikkelde hij zich door een opleiding tot Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht gevolgd door enkele post-academische opleidingen tot regiebehandelaar in de GGZ voor kind & jeugd en voor volwassenen.

Het liefst combineert Willem zijn werk in de GGZ met het lesgeven. Na zijn studie werkte hij als docent bij Fontys Hogeschool Pedagogiek en de afgelopen jaren gaf hij les op de opleidingen tot  Orthopedagoog-Generalist en GZ-psycholoog. 

In zijn opleidingen tot Orthopedagoog- Generalist NVO en Registerpsycholoog NIP specialiseerde Willem zich in de ontwikkeling van het jonge kind, de gehechtheidsontwikkeling en psychotraumabehandeling van het (jonge) kind en gezinnen. Aanvullend deed hij opleidingen tot EMDR-therapeut, cognitief gedragstherapeut, schematherapeut en seksuoloog.  Willem geniet ervan om naast zijn werk opleidingen te volgen om zijn kennis en vaardigheden als therapeut te blijven uitbreiden. De combinatie van de diverse behandelvormen helpt hem iedere behandeling zoveel als mogelijk af te stemmen op persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt.

Orthopedagoog-Generalist BIG: 59926875031
Seksuoloog | Psycholoog 
Cognitief Gedragstherapeut VGCt

Yasmin Chedli

Behandelaar

Over Yasmin
Yasmin stelt zich binnenkort voor.
Psycholoog