Wij zijn JIJ

Wij stellen ons graag aan je voor. Ben je benieuwd binnen welke domeinen je ons tegenkomt? Je ziet het aan de de logo’s onder onze namen. 

Bram Peters

Praktijkeigenaar
Behandelaar

Over Bram

In 2005 startte Bram met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de Psychiatrische Afdeling van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot professional in de GGZ. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ.

De ambitie om zich steeds verder te professionaliseren en aan te blijven passen aan nieuwe (wetensschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg was de drijfveer om zich te specialiseren in seksuologische hulpverlening. Samen met zijn opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie maakt hem een veelzijdig en eigenzinnig behandelaar.  Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega’s uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken.

Bram is een van de oprichters van BuroJIJ en nadat hij zich de eerste jaren met name heeft gericht op behandelen en kwaliteitsmanagement is hij in juli 2019 benoemd tot onze algemeen directeur. Bram houdt niet van poespas en kiest voor een doelgerichte, laagdrempelige bestuursstijl.

Creatief Therapeut
Consulent Seksuele Gezondheid

Willem Peters-Schrama

Praktijkeigenaar

Behandelaar

Over Willem

Na de middelbare school werd Willem leerkracht in het basisonderwijs. Hij werkte twee jaar op een basisschool en na een prachtige wereldreis in 2011, die bijna een jaar duurde, startte hij begin 2012 met Meneer Willem, bijles & begeleiding. Van huiswerkbegeleider ontwikkelde hij zich door een opleiding tot Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht gevolgd door enkele post-academische opleidingen tot regiebehandelaar in de GGZ voor kind & jeugd en voor volwassenen.

Het liefst combineert Willem zijn werk in de GGZ met het lesgeven. Na zijn studie werkte hij als docent bij Fontys Hogeschool Pedagogiek en sinds de zomer van 2020 is hij als hoofddocent verbonden aan de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist van RINO Zuid.

In zijn opleidingen tot Orthopedagoog- Generalist NVO en Registerpsycholoog NIP specialiseerde Willem zich in de ontwikkeling van het jonge kind, de gehechtheidsontwikkeling en psychotraumabehandeling van het (jonge) kind en gezinnen. Aanvullend deed hij opleidingen tot EMDR-therapeut, cognitief gedragstherapeut, schematherapeut en seksuoloog.  Willem geniet ervan om naast zijn werk opleidingen te volgen om zijn kennis en vaardigheden als therapeut te blijven uitbreiden. De combinatie van de diverse behandelvormen helpt hem iedere behandeling zoveel als mogelijk af te stemmen op persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt.

Orthopedagoog-Generalist BIG: 59926875031
Seksuoloog | Psycholoog 
Cognitief Gedragstherapeut VGCt

 

Aniek Jansen

Praktijkmanager

Over Aniek

Aniek is in juni 2018 afgestudeerd als Pedagogisch Manager aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor volgde ze de opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Als praktijkmanager kom je haar  tegen bij zowel, JIJ Kind & Jeugd, JIJ Psychologen en JIJ Seksuologen. Heb je vragen over de aanmeldprocedure,  algemene vragen over je behandeling, betalingen of andere zaken? Zij staat je graag persoonlijk te woord.

Pedagogisch Manager

Janneke Akkermans

Behandelaar
Behandelcoördinator

Over Janneke

Janneke is sinds 2015 een vaste kracht binnen BuroJIJ. In 2016 is Janneke begonnen met haar master Orthopedagogiek, welke zij in 2018 heeft afgerond. Janneke is erg leergierig en wil zich graag binnen haar werkveld blijven ontwikkelen. Om die reden heeft zij in februari 2020 de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie afgerond, is zij inmiddels bevoegd om EMDR behandeling aan te bieden en is zij tot op heden druk bezig met haar cursus Schematherapie.

Janneke wordt door haar collega’s omschreven als toegankelijk, warm, betrokken en een doorpakker. Janneke vindt het belangrijk om constant af te blijven stemmen op de eigenheid en de kwaliteiten van het kind, de jongere en het systeem. Er is nog één ding wat Janneke ook heel belangrijk vindt; lachen tijdens de sessies is toegestaan (en zelfs bijna vereist)!

Orthopedagoog NVO
i.o.t. GZ-psycholoog

Lisette Durieux -
van de Bilt

Behandelaar

Over Lisette

Lisette is sinds 2021 met veel plezier werkzaam als GZ-psycholoog en Seksuoloog NVVS i.o. bij BuroJIJ. Zowel tijdens als na haar studies combineerde ze cliëntencontact met het doen van onderzoek. Daarnaast gaf ze les aan studenten van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Ze heeft de vervolgopleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog gedaan en is werkzaam geweest als (regie)behandelaar in zowel het ziekenhuis, een kliniek, als de ambulante GGZ. Dit heeft haar de afgelopen jaren de mogelijkheid gegeven om (samen) te werken met veel verschillende mensen, die worstelden met een verscheidenheid aan problemen. Daarnaast blijft ze altijd graag collega’s en studenten inspireren door les of werkbegeleiding te geven. Seksuologie is de rode draad in haar carrière geweest, die binnenkort wordt bezegeld met het afronden van de opleiding tot Seksuoloog NVVS.

Tijdens de behandeling vindt Lisette het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt, of je nu worstelt met intimiteit, seksualiteit, angsten of iets anders waardoor je niet lekker in je vel zit. Samen met jou onderzoekt ze waar jij mee worstelt, of waar jullie samen mee worstelen en waar je/jullie naartoe willen.

GZ-Psycholoog BIG: 09923691525
Seksuoloog

Marijke Hooijen

Behandelaar

Over Marijke

Marijke is in 2018 afgestudeerd als Psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar zij de master Kind- en Jeugdpsychologie heeft gevolgd. Als deel van haar master liep zij al negen maanden stage bij BuroJIJ en Marijke is na haar stage werkzaam gebleven bij BuroJIJ, als behandelaar. Tijdens haar studie heeft Marijke vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een organisatie die zich inzet voor kinderen met gescheiden ouders door hen een luisterend oor te bieden. Het doel van Marijke is om kinderen en jongeren die om een bepaalde reden vastlopen in het dagelijks leven te ondersteunen, zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten. Om zich verder te specialiseren, start Marijke in 2021 met de opleiding cognitieve gedragstherapie.

Psycholoog NIP

Marloes Huijbregts

Behandelaar

Over Marloes

Marloes is in juni 2014 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Eerder heeft zij de opleiding HBO Pedagogiek afgerond aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Tijdens haar studie deed Marloes werkervaring op met kinderen en jongeren met ADHD en/of autisme. Direct na haar afstuderen heeft ze zich als orthopedagoog gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering van kinderen en jongeren met verschillende vormen van autisme, in combinatie met gedragsproblemen.

Sinds 2105 werkt Marloes bij BuroJIJ en zij staat hier bekend als een enthousiaste en positief ingestelde orthopedagoog. Zij is in staat om op een prettige manier af te stemmen op het gezin en stelt hierbij stelt zij het kind centraal. Een systeemgerichte benadering past bij Marloes en zij werkt dan ook veel met het hele gezin of met andere belangrijke betrokkenen rondom het kind of de jongere.

Op dit moment combineert Marloes haar werkdagen bij BuroJIJ met het volgen van de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist bij RINO Zuid.

Orthopedagoog NVO
i.o.t. Orthopedagoog-Generalist NVO

Pleun Snoeren

Behandelaar

Over Pleun

Na de middelbare school begon Pleun aan de opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2020 is ze afgestudeerd als Orthopedagoog. Tijdens haar master heeft ze een jaar stage gelopen bij een andere aanbieder voor jeugdhulp, waar zij onderdeel was van het team Onderzoek en Begeleiding. Tijdens haar stage werkte Pleun met kinderen met diverse ontwikkelingsstoornissen.

Middels een analytisch blik wil Pleun naar het kind en zijn omgeving kijken, om een compleet beeld te kunnen krijgen van het kind en zijn mogelijkheden. Zo hoopt zij dat met passende hulp kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Orthopedagoog NVO

Lieke Matthijssen

Behandelaar

Over Lieke

Lieke is in september 2008 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens en na haar studie werkte Lieke als pedagogisch medewerker in de jeugdzorg. Hierna heeft zij als gedragswetenschapper in de jeugdreclassering gewerkt en later werkte zij als psycholoog bij Buro T3 in Tilburg. In 2011 heeft Lieke een carrièreswitch gemaakt en is zij aan de slag gegaan als docent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van Fontys Hogescholen Eindhoven. Hier heeft zij 10 jaar lang veel plezier gehaald uit het opleiden en coachen van jonge professionals tot toegepast psycholoog.

Omdat het weer begon te kriebelen om zelf als psycholoog aan de slag te gaan, is zij in juni 2021 gestart bij BuroJIJ als behandelaar. Lieke voelde zich meteen thuis bij BuroJij, omdat zij graag een persoonlijke en positieve benadering hanteert, waarin zij dicht bij het kind en het gezin staat. Met haar analytische vermogen blijft ze continu afstemmen op dat wat nodig is in het gezin. Lieke houdt ervan om out of the box te denken en kiest in haar behandelingen graag voor een creatieve en speelse insteek, altijd met de nodige portie humor. 

Psycholoog

Asli Karcan

Onderzoeksassistent

Over Asli

Asli heeft in juni 2019 de opleiding HBO Toegepaste psychologie aan de Fontys Hogeschool HRM en Psychologie in Tilburg afgerond. Tijdens haar stage deed ze ervaring op coachende gesprekken met mensen en hun naasten die te maken hebben gehad met onvrijwillige seks, seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook heeft ze zelfbeeld training gegeven voor deze doelgroep. Daarna heeft ze nog enkele jaren vrijwilligerswerk gedaan bij Blauwe Maan, de organisatie waar ze stage heeft gelopen.

 

Naast het vrijwilligerswerk heeft ze de afgelopen twee jaar als individuele begeleider gewerkt, voor mensen met lichamelijke-, verstandelijke-, en psychische beperkingen.

 

Momenteel volg Asli de Premaster Gezondheidspsychologie aan Open Universiteit om zichzelf verder te professionaliseren. Ze is leergierig en een doorzetter. Ze is altijd iemand geweest die moed boven comfort kiest en mijn waarheid vertelt. Daarom vind ik het als een Toegepast psycholoog belangrijk dat mensen hun waarheid bespreekbaar kunnen maken.

 

Jullie zullen Asli iedere maandag bij BuroJIJ tegenkomen als onderzoeksassistent.

Toegepast Psycholoog 

Sabina Kania

Gezinsbehandelaar

Over Sabina

Sabina is als Pedagoog afgestudeerd aan Universiteit In Katowice in Polen waar zij haar master diploma in de pedagogische wetenschap heeft gehaald. Eenmaal in Nederland is ze haar passie voor het pedagogische vak verder gaan volgen en heeft vrijwilligerswerk gedaan op een basisschool en is betrokken bij diverse organisaties die gezinnen met een Poolse achtergrond ondersteund in hun integratie in Nederland.

Vanwege affiniteit met taal en cultuur is Sabina goed in staat om snel een verbinding aan te gaan met Poolse gezinnen. Door haar scherpe analytisch vermogen ziet ze snel in welk ondersteuning het gezin of de jongere nodig heeft om problemen te verminderen.

Sabina is gedreven om kinderen/ jongeren en gezinnen te ondersteunen in hun psychisch welbevinden en om sociaal emotionele vaardigheden te vergroten. Daarbij legt ze voornamelijk de focus op verbetering van de psychische gezondheid van kinderen/ jongeren en gezinnen met een Poolse achtergrond.

 

Orthopedagoog

Eva Beckeringh

Behandelaar

Over Eva

Vanaf september 2021 zal Eva acht maanden als stagiaire bij BuroJIJ te zien zijn. Omdat zij graag meer wil leren over de psychische ontwikkeling van kinderen, volgt zij nu de studie Mental Health richting kinderen en adolescenten aan de universiteit van Maastricht. Dit nadat zij in 2017 de bachelor Psychologie en in 2019 de master Youth at Risk, een specialisatie binnen pedagogische wetenschappen, heeft afgerond.

 

Omdat Eva het contact met kinderen heel erg leuk vindt, heeft zij de afgelopen drie jaar als vrijwilliger bij De Kindertelefoon gewerkt. Hier sprak zij met kinderen van 8 tot 18 jaar over de meest uiteenlopende onderwerpen. Daarnaast heeft zij in de zomer van 2021 als vrijwilliger meegedraaid met het project Time4You van VluchtelingenWerk. In deze periode kwam zij wekelijks naar het asielzoekerscentrum om met de kinderen die daar verblijven (educatieve) spelletjes te spelen. Van alle kinderen die ze in die tijd heeft gesproken, heeft ze ontzettend veel geleerd. Ze verwacht in de komende acht maanden bij BuroJIJ nog veel meer te zullen leren zodat ze na haar opleiding zelf als psycholoog aan de slag kan gaan!

in opleiding tot psycholoog

Janneke Bitter

Behandelaar

Over Janneke

Janneke is sinds september 2021 als stagiaire actief bij BuroJIJ. Zij heeft de Bacheloropleiding Psychologie afgerond aan de Universiteit van Tilburg en is nu bezig met de Masteropleiding Kind- en Jeugdpsychologie.  

 

Janneke zal vooral werkzaam zijn bij JIJ Kind & Jeugd, maar wie weet zie je haar ook bij JIJ Psychologen of JIJ Seksuologen!  

in opleiding tot psycholoog

Nina Snaphaan

Administratie

Over Nina

Nina werkt sinds begin 2020 met veel enthousiasme bij BuroJIJ als medewerkster Zorgadministratie. Ze vindt het leuk om in contact te staan met kinderen, jongeren en ouders en neemt daarom ook de telefoon aan. Nina geniet van de diversiteit aan mensen die zij aan de telefoon krijgt. 

Joyce van der Avort

Administratie

Over Joyce

Joyce werkt één dag per week op de zorgadministratie van BuroJIJ. Na haar studie Personeel en Arbeid aan de Avans Hogeschool in Den Bosch heeft zij voornamelijk ervaring opgedaan in commerciële functies. Als aanvulling op die werkzaamheden geniet zij van het ondersteunen van de zorgtrajecten van BuroJIJ.

De variatie in werkzaamheden vindt Joyce erg leuk. Zij geniet van de contacten met mensen en de daarbij behorende werkzaamheden maken dat geen dag hetzelfde is.

Abby

Praktijkhond

Over Abby

Onze Abby is een allemans vriendin. Ze is klein en om die reden is ze toegankelijk voor jong en oud. Abby voelt haarfijn aan wat je nodig hebt. Een kroelmaatje op schoot tijdens een EMDR-sessie of een korte wandeling na een goed gesprek; Abby is graag bij je. 

My project (1)

Tommie

Praktijkhond

Over Tommie

Tommie is sinds kort in opleiding tot volwaardig praktijkhond bij BuroJIJ. Op dit moment is Tommie nog jong en enthousiast en hij mag nog veel leren. 

Tommie is een labradoodle en hij staat nu al bekend om zijn loyaliteit en trouwe karakter richting zijn collega’s en cliënten.