BuroJIJ

Wij zijn JIJ

Bram Peters

Praktijkeigenaar
Behandelaar

Over Bram

In 2005 startte Bram met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de Psychiatrische Afdeling van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot professional in de GGZ. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ.

De ambitie om zich steeds verder te professionaliseren en aan te blijven passen aan nieuwe (wetensschappelijke) ontwikkelingen op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg was de drijfveer om zich te specialiseren in seksuologische hulpverlening. Samen met zijn opleiding in de Cognitieve Gedragstherapie maakt hem een veelzijdig en eigenzinnig behandelaar.  Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega’s uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken.

Bram is een van de oprichters van BuroJIJ en nadat hij zich de eerste jaren met name heeft gericht op behandelen en kwaliteitsmanagement is hij in juli 2019 benoemd tot onze algemeen directeur. Bram houdt niet van poespas en kiest voor een doelgerichte, laagdrempelige bestuursstijl.

Creatief Therapeut
Consulent Seksuele Gezondheid
i.o.t. Cognitief Gedragstherapeutisch Werker

Willem Peters-Schrama

Praktijkeigenaar

Behandelaar

Over Willem

Na de middelbare school werd Willem leerkracht in het basisonderwijs. Hij werkte twee jaar op een basisschool en na een prachtige wereldreis in 2011, die bijna een jaar duurde, startte hij begin 2012 met Meneer Willem, bijles & begeleiding. Van huiswerkbegeleider ontwikkelde hij zich door een opleiding tot Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht gevolgd door enkele post-academische opleidingen tot regiebehandelaar in de GGZ voor kind & jeugd en voor volwassenen.

Het liefst combineert Willem zijn werk in de GGZ met het lesgeven. Na zijn studie werkte hij als docent bij Fontys Hogeschool Pedagogiek en sinds de zomer van 2020 is hij als hoofddocent verbonden aan de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist van RINO Zuid.

In zijn opleidingen tot Orthopedagoog- Generalist NVO en Registerpsycholoog NIP specialiseerde Willem zich in de ontwikkeling van het jonge kind, de gehechtheidsontwikkeling en psychotraumabehandeling van het (jonge) kind en gezinnen. Aanvullend deed hij opleidingen tot EMDR-therapeut, cognitief gedragstherapeut, schematherapeut en seksuoloog.  Willem geniet ervan om naast zijn werk opleidingen te volgen om zijn kennis en vaardigheden als therapeut te blijven uitbreiden. De combinatie van de diverse behandelvormen helpt hem iedere behandeling zoveel als mogelijk af te stemmen op persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt.

Orthopedagoog-Generalist BIG: 59926875031
Seksuoloog
Registerpsycholoog NIP | Kinder & Jeugd
Cognitief Gedragstherapeut VGCt

 

Aniek Jansen

Praktijkmanager

Over Aniek

Aniek is in juni 2018 afgestudeerd als Pedagogisch Manager aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor volgde ze de opleiding tot gespecialiseerd pedagogisch medewerker.

Als praktijkmanager kom je haar  tegen bij zowel, JIJ Kind & Jeugd, JIJ Psychologen en JIJ Seksuologen. Heb je vragen over de aanmeldprocedure,  algemene vragen over je behandeling, betalingen of andere zaken? Zij staat je graag persoonlijk te woord.

Pedagogisch Manager
Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker

Janneke Akkermans

Behandelaar
Behandelcoördinator

Over Janneke

Janneke is sinds 2015 een vaste kracht binnen BuroJIJ. In 2016 is Janneke begonnen met haar master Orthopedagogiek, welke zij in 2018 heeft afgerond. Janneke is erg leergierig en wil zich graag binnen haar werkveld blijven ontwikkelen. Om die reden heeft zij in februari 2020 de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie afgerond, is zij inmiddels bevoegd om EMDR behandeling aan te bieden en is zij tot op heden druk bezig met haar cursus Schematherapie.

Janneke wordt door haar collega’s omschreven als toegankelijk, warm, betrokken en een doorpakker. Janneke vindt het belangrijk om constant af te blijven stemmen op de eigenheid en de kwaliteiten van het kind, de jongere en het systeem. Er is nog één ding wat Janneke ook heel belangrijk vindt; lachen tijdens de sessies is toegestaan (en zelfs bijna vereist)!

Orthopedagoog NVO

Lisette Durieux - van de Bilt

Behandelaar

Over Lisette

Lisette is sinds 2021 met veel plezier werkzaam als GZ-psycholoog en Seksuoloog NVVS i.o. bij BuroJIJ. Zowel tijdens als na haar studies combineerde ze cliëntencontact met het doen van onderzoek. Daarnaast gaf ze les aan studenten van de Universiteit van Maastricht en Hogeschool Zuyd. Ze heeft de vervolgopleiding tot Gezondheidszorg-psycholoog gedaan en is werkzaam geweest als (regie)behandelaar in zowel het ziekenhuis, een kliniek, als de ambulante GGZ. Dit heeft haar de afgelopen jaren de mogelijkheid gegeven om (samen) te werken met veel verschillende mensen, die worstelden met een verscheidenheid aan problemen. Daarnaast blijft ze altijd graag collega’s en studenten inspireren door les of werkbegeleiding te geven. Seksuologie is de rode draad in haar carrière geweest, die binnenkort wordt bezegeld met het afronden van de opleiding tot Seksuoloog NVVS.

Tijdens de behandeling vindt Lisette het belangrijk dat je je veilig en op je gemak voelt, of je nu worstelt met intimiteit, seksualiteit, angsten of iets anders waardoor je niet lekker in je vel zit. Samen met jou onderzoekt ze waar jij mee worstelt, of waar jullie samen mee worstelen en waar je/jullie naartoe willen.

GZ-Psycholoog BIG: 09923691525
Seksuoloog

Marijke Hooijen

Behandelaar

Over Marijke

Marijke is in 2018 afgestudeerd als Psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar zij de master Kind- en Jeugdpsychologie heeft gevolgd. Als deel van haar master liep zij al negen maanden stage bij BuroJIJ en Marijke is na haar stage werkzaam gebleven bij BuroJIJ, als behandelaar. Tijdens haar studie heeft Marijke vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een organisatie die zich inzet voor kinderen met gescheiden ouders door hen een luisterend oor te bieden. Het doel van Marijke is om kinderen en jongeren die om een bepaalde reden vastlopen in het dagelijks leven te ondersteunen, zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten. Om zich verder te specialiseren, start Marijke in 2021 met de opleiding cognitieve gedragstherapie.

Psycholoog NIP

Marloes Huijbregts

Behandelaar

Over Marloes

Marloes is in juni 2014 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Eerder heeft zij de opleiding HBO Pedagogiek afgerond aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Tijdens haar studie deed Marloes werkervaring op met kinderen en jongeren met ADHD en/of autisme. Direct na haar afstuderen heeft ze zich als orthopedagoog gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering van kinderen en jongeren met verschillende vormen van autisme, in combinatie met gedragsproblemen.

Sinds 2105 werkt Marloes bij BuroJIJ en zij staat hier bekend als een enthousiaste en positief ingestelde orthopedagoog. Zij is in staat om op een prettige manier af te stemmen op het gezin en stelt hierbij stelt zij het kind centraal. Een systeemgerichte benadering past bij Marloes en zij werkt dan ook veel met het hele gezin of met andere belangrijke betrokkenen rondom het kind of de jongere.

Op dit moment combineert Marloes haar werkdagen bij BuroJIJ met het volgen van de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist bij RINO Zuid.

Orthopedagoog NVO
i.o.t. Orthopedagoog-Generalist NVO

Pleun Snoeren

Behandelaar

Over Pleun

Na de middelbare school begon Pleun aan de opleiding Pedagogische wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. In 2020 is ze afgestudeerd als Orthopedagoog. Tijdens haar master heeft ze een jaar stage gelopen bij een andere aanbieder voor jeugdhulp, waar zij onderdeel was van het team Onderzoek en Begeleiding. Tijdens haar stage werkte Pleun met kinderen met diverse ontwikkelingsstoornissen.

Middels een analytisch blik wil Pleun naar het kind en zijn omgeving kijken, om een compleet beeld te kunnen krijgen van het kind en zijn mogelijkheden. Zo hoopt zij dat met passende hulp kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen.

Orthopedagoog NVO

Lieke Matthijssen

Behandelaar

Over Lieke

Lieke stelt zich binnenkort aan je voor. 

Psycholoog

Sabina Kania

Gezinsbehandelaar

Over Sabina

Sabina is als Pedagoog afgestudeerd aan Universiteit In Katowice in Polen waar zij haar master diploma in de pedagogische wetenschap heeft gehaald. Eenmaal in Nederland is ze haar passie voor het pedagogische vak verder gaan volgen en heeft vrijwilligerswerk gedaan op een basisschool en is betrokken bij diverse organisaties die gezinnen met een Poolse achtergrond ondersteund in hun integratie in Nederland.

Vanwege affiniteit met taal en cultuur is Sabina goed in staat om snel een verbinding aan te gaan met Poolse gezinnen. Door haar scherpe analytisch vermogen ziet ze snel in welk ondersteuning het gezin of de jongere nodig heeft om problemen te verminderen.

Sabina is gedreven om kinderen/ jongeren en gezinnen te ondersteunen in hun psychisch welbevinden en om sociaal emotionele vaardigheden te vergroten. Daarbij legt ze voornamelijk de focus op verbetering van de psychische gezondheid van kinderen/ jongeren en gezinnen met een Poolse achtergrond.

 

Orthopedagoog

Nina Snaphaan

Administratie

Over Nina

Nina werkt sinds begin 2020 met veel enthousiasme bij BuroJIJ als medewerkster Zorgadministratie. Ze vindt het leuk om in contact te staan met kinderen, jongeren en ouders en neemt daarom ook de telefoon aan. Nina geniet van de diversiteit aan mensen die zij aan de telefoon krijgt. 

Joyce van der Avort

Administratie

Over Joyce

Joyce werkt één dag per week op de zorgadministratie van BuroJIJ. Na haar studie Personeel en Arbeid aan de Avans Hogeschool in Den Bosch heeft zij voornamelijk ervaring opgedaan in commerciële functies. Als aanvulling op die werkzaamheden geniet zij van het ondersteunen van de zorgtrajecten van BuroJIJ.

De variatie in werkzaamheden vindt Joyce erg leuk. Zij geniet van de contacten met mensen en de daarbij behorende werkzaamheden maken dat geen dag hetzelfde is.