GGZ Behandeling

Behandeling voor volwassenen wordt binnen BuroJIJ aangeboden vanuit JIJ Psychologen BV. Onze behandelaren bieden een combinatie van online behandelingen en behandeling op locatie. Zelf kies je wat het beste bij jouw voorkeuren en mogelijkheden past.

Voor wie?

Wij bieden behandeling aan volwassenen met enkelvoudige problematiek, zoals stemmingsproblemen, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, angstklachten en problemen in de emotieregulatie. Wanneer je merkt dat je niet lekker in je vel zit en last hebt van psychische klachten, is een gerichte psychologische behandeling gewenst. Vaak zijn klachten in een kortdurende behandeling van enkele behandelsessies te verminderen, soms is een intensieve en langdurige behandeling nodig.

Werkwijze

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek**,  een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, telefonische contacten, e-mailcontacten, diagnostiek, verslaglegging en, indien nodig, overleg met de verwijzer.  Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan de behandeling, wordt opgeteld. Hieronder vallen zowel de directe als de indirecte tijd.  In overleg met jou kan gedurende de behandeling worden gekozen voor een zwaarder of lichter traject als de behandeling toch meer of juist minder tijd vraagt.  Na afsluiting van de behandeling ontvang je de factuur voor de gehele behandeling.  Deze factuur kun je vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar.

eHealth

Vrijwel in iedere behandeling wordt gewerkt met een aanvulling van online behandeling (eHealth). Vaak wordt in overleg met de cliënt gekozen voor de inzet van behandelmodules uit Minddistrict. Dat is een online omgeving waarin veel behandelmethodes staan die jouw behandeling kunnen ondersteunen of zelfs versterken. Door te werken aan online behandeling, kan de tijd op locatie met de behandelaar nog optimaler worden besteed. Soms zijn er redenen om niet met online modules te werken. Jouw behandelaar vraagt naar jouw voorkeur tijdens het intakegesprek en samen met maak je afspraken over de inzet van eHealth in de behandeling. Die afspraken leg je vast in het behandelplan. Zo weet je precies waar je aan toe bent en wat er van jou wordt verwacht. 

JIJ Psychologen BV beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut  en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 75340496.

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor jouw mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.