Info voor verwijzers

Verwijzen

Verwijzen naar BuroJIJ gaat het gemakkelijkst via ZorgDomein. De verwijzer kiest daarbij voor BuroJIJ voor kinderen en jongeren tot en met 17 en voor JIJ Psychologen voor volwassenen vanaf 18 jaar oud. Voor volwassenen is de afstand tot onze locatie in Loon op Zand niet altijd van belang. Veel van onze behandelingen in de Basis GGZ kunnen ook online worden aangeboden. 

Kind & Jeugd

JIJ Kind & Jeugd heeft overeenkomsten voor het leveren van jeugdhulp en jeugd-GGZ in de gehele regio Hart van Brabant. Dat betekent dat kinderen en jongeren tot 18 jaar oud met een verwijsbrief van een arts recht hebben op vergoede zorg. Met de verwijsbrief van de arts doen wij een aanvraag voor financiering van zorg vanuit de jeugdwet.

Volwassenen

Voor volwassenen beschikt JIJ Psychologen over overeenkomsten met alle zorgverzekeringen voor het leveren van Generalistische Basis GGZ. Met een verwijzing van de huisarts wordt de behandeling volledig door de zorgverzekeraar vergoed vanuit het basispakket. Het eigen risico is wel van toepassing voor de cliënt, maar er is geen eigen bijdrage.

Samenwerking

Na de verwijzing van de arts sturen wij na aanmelding én bij afsluiting van de behandeling een brief met onze bevindingen naar de verwijzende arts. Vanzelfsprekend doen wij dit alleen met toestemming van de cliënt. Bij bijzonderheden sturen wij tussendoor aanvullende berichten per ZorgMail, zodat de verwijzer  altijd op de hoogte blijft van het verloop van de behandeling.

Kwaliteitswaarborging

Wij voldoen aan alle criteria en eisen die gesteld worden aan kwaliteit van de GGZ, waaronder een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en een erkende BIG-geregistreerde regiebehandelaar. Daarbij staan wij geregistreerd in het Keurmerk Basis GGZ. Het Keurmerk Basis GGZ (h)erkent vooruitstrevende zorgaanbieders, positioneert cliënten en faciliteert de dialoog over goede Basis GGZ. Dat klinkt heftig. Het betekent vooral dat wij graag een stapje meer zetten om kwalitatief goede zorg te leveren. 

We zijn modern en toegankelijk aan de voorkant en gedegen en kwaliteitsgericht aan de achterkant. Dat doen wij bijvoorbeeld door te werken op basis van behandelprotocollen, het uitvoeren van ROM-metingen (voor- en nameting om de effecten van behandeling aan te tonen) en door de terugkoppeling naar verwijzers (mits daarvoor toestemming is).

BuroJIJ biedt een breed aanbod van preventieve voorlichting en advies tot psychologische behandeling bij problemen en klachten. Om deze reden hebben onze behandelaren een zeer diverse achtergrond. Zij zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen, zoals het NIP, de NVO en de NVVS. Enkele behandelaren zijn BIG-geregistreerd. Wij werken vanuit de beroepscodes van deze verenigingen, waardoor wij te werken gaan volgens een landelijk vastgestelde standaard.

Totstandkoming van JIJ Seksuologen

Wij bieden onze seksuologische behandelingen anders aan dan de traditionele aanbieders van GGZ. Dit doen wij bewust. De praktijk startte in 2019 voor homoseksuele jongens en mannen. Die mannen identificeren zichzelf overigens slechts zelden als “homoseksueel”. Daarom spreken wij vaak over #gayboys. In ene later stadium zijn wij ons steeds meer gaan richten op algemene seksuologische hulpverlening. Seksuele geaardheid en gender zijn niet langer van belang. Het gaat ons om de klacht en de hulpvraag. 


De reden dat wij nog steeds veel aandacht hebben voor seksuele diversiteit komt voort uit de resultaten van diverse wetenschappelijke onderzoeken. Het blijkt dat LHBT+ mensen vaker last hebben van psychische klachten (Koolman, 2012) . Deze jongeren ervaren twee keer zo vaak emotionele problemen, gedragsproblemen en problemen met hyperactiviteit (Kuyper, 2015). Zelfmoord komt maar liefst 4,5 keer vaker voor bij deze doelgroep dan bij hun heteroseksuele leeftijdsgenoten (Kuyper, 2015). Dit terwijl er geen oververtegenwoordiging van deze groep te zien in de hulpverlening. 

Wij zijn ervan overtuigd dat de traditionele hulpverlening de doelgroep nog onvoldoende bereikt of dat hulpverlening nog te vaak onvoldoende aansluit. Het blijkt bijvoorbeeld dat 60% van de professionals die vermoeden dat jongeren lesbisch, homo of biseksueel zijn, dit niet bespreekbaar maken. Bovendien worden deze jongeren niet altijd opgemerkt in de traditionele zorg, mede omdat zo’n 41% van de professionals die in de jeugdzorg of de jeugd-ggz werkt niet weet hoe je signaleert of iemand tot deze groep hoort en met zijn gevoelens worstelt (Emmen, et al., 2015).

Door te werken vanuit een andere werkwijze, wordt deze doelgroep wel bereikt en kunnen advies, coaching of behandeling worden geboden die nodig zijn om de gezondheid en het welbevinden te verbeteren. 

Na de start van onze dienstverlening bleek dat er veel meer vraag was naar een laagdrempelige, doch gedegen behandeling van seksuologische klachten en problemen. De specifieke aanpak bleek niet alleen helpend voor LHBT+-personen, maar blijkt aan te sluiten bij veel mensen met seksuologische klachten. Gender, geaardheid of geslacht spelen daarbij geen rol. Niet langer richten wij ons alleen op gayboys, wél blijven wij specialist voor deze doelgroep. Genderdiversiteit & seksuele diversiteit maken onze praktijk een vertrouwde omgeving voor iedereen.