Informatie JIJ Psychologen

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie en verantwoording over de kwaliteit van zorg van JIJ Psychologen.

Inclusiecriteria

Met inclusiecriteria wordt bedoeld dat wij voorafgaand aan de behandeling duidelijk willen maken wie er wel behandeld kan worden in de Basis GGZ van JIJ Psychologen. De behandelaren van JIJ Psychologen beschikken over brede behandelervaring. Er wordt onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en ACT-therapie aangeboden. In overleg met jou en gebaseerd op de meest effectief aangetoonde behandelprogramma’s wordt daarbij gekozen voor een behandeling die bij jou past.

Exclusiecriteria

Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet in de Basis GGZ van JIJ Psychologen worden behandeld:

 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag)
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit
 • Agressie disregulatie als enig diagnose

Behandelinverventies

Bij JIJ Psychologen zijn er verschillende behandelinterventies. Onze behandelaren maken vaak een combinatie van behandelvormen die het beste aansluit bij jouw wensen, mogelijkheden en hulpvraag. Onze behandelaren hanteren de volgende behandelinterventies:

Cognitieve gedragstherapie

De Cognitieve Gedragstherapie is een effectieve behandelvorm voor uiteenlopende klachten. Je kunt hierbij denken aan de volgende klachten

 • Angst: Wanneer je last hebt van specifieke angsten voor bijvoorbeeld honden, vliegen in een vliegtuig of bang bent in sociaal contact met anderen;
 • Depressieve gevoelens: Wanneer je last hebt van stemmingsproblemen, waardoor je niet meer goed toekomt aan de dingen waar je voorheen zo van kon genieten en je overwegend negatieve gevoelens ervaart;
 • Psychosomatische klachten; Wanneer je erg vermoeid bent of als de spanning te veel oploopt, terwijl er geen lichamelijke oorzaak gevonden kan worden;
 • Obsessies: Wanneer je de neiging hebt om bepaalde handelingen steeds opnieuw te herhalen en je merkt dat je hier zelf niet meer goed mee kunt stoppen. Of wanneer je bepaalde gedachten hebt die steeds weer opnieuw opkomen, zonder dat je daar invloed op lijkt te hebben.

 

Een Cognitief Gedragstherapeutische behandeling bestaat meestal uit ongeveer vier tot twaalf behandelsessies. Je gaat tijdens de behandelsessies en in de tussenliggende weken op zoek naar de samenhang tussen gedachten, gevoel en gedrag. Wanneer je dat doorhebt ben je in staat om met hulp van je behandelaar je gedrag te veranderen om jouw doelen te behalen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Vastlopen in de verwerking zorgt ervoor dat je je anders voelt, gedraagt, je anders denkt en reageert op je omgeving. Vaak merk je dat je je niet goed voelt of je omgeving geeft dit aan. Je realiseert je wellicht niet dat de veranderingen bij jezelf te maken hebben met de onverwerkte schokkende gebeurtenis. Het kan zijn dat de schokkende gebeurtenis ervoor zorgt dat je er steeds angstige beelden of gedachten over hebt, waardoor je last hebt van verschillende klachten. EMDR is dan een eerste-keus behandeling om je van deze klachten af te helpen.

 

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat de hand van de therapeut of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli.

Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal de cliënt vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDRprocedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. De cliënt wordt na elke set gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt. (informatie van de officiële EMDR-website www.emdr.nl)

ACT

Enkele van onze therapeuten bieden ook ACT-behandeling aan. Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen. Zo ontstaat er ruimte en aandacht voor dingen die echt belangrijk voor je zijn (commitment). Het doel is niet om klachten op te lossen of te verminderen, maar om mentaal veerkrachtiger te worden. Deze vorm van therapie wordt vaak gecombineerd met andere behandelinterventies aangeboden. 

Schematherapie

De schematherapie is met name bekend in de specialistische GGZ bij zeer langdurige behandelingen. Binnen onze behandelingen voor Basis GGZ bestaan echter ook vele mogelijkheden om met schematherapie doelgericht te werken aan het verminderen van de klachten. Deze behandeling is gericht op het herkennen van jouw nare gevoelens en hardnekkige (gedrags)patronen om daar vervolgens meer grip op te krijgen of die te veranderen. Schematherapie leert je hoe jouw gedrag en jouw patronen zijn ontstaan. Het is een vorm van therapie waarbij jouw gevoelsleven en emotionele behoeften centraal komen te staan, evenals de wijze waarop je in het hier en nu met die behoeften omgaat. Je leert jouw emotionele behoeften herkennen, accepteren en eraan tegemoet te komen.

In de schematherapie werken onze behandelaren veel met ervaringsgerichte oefeningen, zodat jij snel doorhebt waar je het meeste last van hebt. 

 

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor het gezin of voor jouw kind mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

 

e-Health

In toenemende mate wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg gebruik gemaakt van digitale middelen om de behandeling te ondersteunen. Vanaf 2019 maken wij in toenemende mate gebruik van digitale middelen in onze behandelingen. Je kunt ervoor kiezen om jouw behandeling gedeeltelijk of volledig online te laten plaatsvinden via een beveiligde beeldbelverbinding.

Wij vinden het belangrijk dat de inzet van digitale middelen een waardevolle bijdrage levert aan jouw behandeling. Om tussen de behandelingen door actief te blijven werken aan jouw behandeldoelen werken wij bijvoorbeeld regelmatig met digitale dagboeken. Daarin registreer je jouw ervaringen en opdrachten die je van de behandelaar hebt gehad. De behandelaar leest mee in het dagboek, waardoor jullie allebei al zijn voorbereid op de volgende behandelsessie. Daarnaast zetten wij in overleg met jou online behandelmodules in. Vaak heeft deze manier van werken een positief effect op de effectiviteit en efficiëntie van jouw behandeling.

Naasten

Vanuit onze systeemgerichte benadering richten wij ons op alle verschillende leefdomeinen. De  behandelaar van JIJ Psychologen kijkt met een brede blik naar de belangrijke mensen om jou heen. In het behandelplan beschrijft de behandelaar niet alleen wat hij/zij doet, maar daar wordt ook beschreven welke inzet er van jou en/of van jouw omgeving wordt verwacht. Bijvoorbeeld wanneer je partner meekomt naar een afspraak om jou te steunen tijdens de behandeling.

Jouw omgeving wordt betrokken op het moment dat dit ondersteunend is voor het behalen van de behandelresultaten. Die mogelijkheden bespreken wij vaak al met jou tijdens ons eerste telefonische contact. Bij veel klachten is het fijn als iemand die voor jou belangrijk is (wij noemen dat: naasten) jou kan ondersteunen tijdens de behandeling. Wij vragen je dan om diegene mee te nemen naar het intakegesprek. Tijdens het intakegesprek bespreken wij de mogelijkheden voor de behandeling en komen wij met elkaar tot een behandelplan. In het behandelplan staat wat jij gaat doen, wat je van ons mag verwachten en beschrijven wij ook hoe jouw naaste(n) jou kan helpen. In de laatste fase van de behandeling stellen wij een terugvalpreventieplan op. In dat plan staat wat je kunt doen als je merkt dat jouw klachten terugkomen. Wij vragen je om een of meer belangrijke mensen in jouw omgeving mee te nemen in dat plan. Door met hen te bespreken wat zij kunnen doen bij een terugval, werken wij met jou aan het verkleinen van de kans op ernstige terugval. 

Voorbeeld: Kim is 32 jaar oud en zij merkt sinds een aantal maanden dat zij steeds minder lekker in haar vel zit. Er blijkt sprake te zijn van een depressieve stoornis. Tijdens het eerste contact met Kim bespreken wij met haar dat zij haar vriend Koen meeneemt naar het intakegesprek. Dat is fijn voor Kim, want Koen is voor haar een belangrijke steun in haar behandeling. In de eerste fase van de behandeling helpt Koen haar mee om de therapieoefeningen steeds te blijven doen. Koen weet goed wat er van hem wordt verwacht, dat leest hij terug in het behandelplan. Bovendien sluit hij regelmatig het eerste kwartier van de behandelsessies aan om de voortgang te bespreken. Soms komt hij mee naar de locatie en soms sluit hij online aan vanuit zijn eigen werk. Naarmate de behandeling vordert, lukt het Kim weer steeds beter om de therapie zelfstandig te doorlopen. Op die manier ervaart Kim dat het oké is om hulp te vragen, maar dat zij ook krachtig genoeg is om zelf weer verder te kunnen. Aan het einde van de behandeling stellen Kim, Koen en de behandelaar een terugvalpreventieplan op. In dat plan staat precies beschreven wat Kim, met hulp van Koen, kan doen als haar klachten terugkomen. 

Bijvoorbeeld als wij een terugvalpreventieplan opstellen. Naasten in jouw omgeving kunnen jou dan ondersteunen om terugval te voorkomen.

Naast het betrokken van jouw naasten bij jouw behandeling, bieden wij informatie van jou en jouw naasten over uiteenlopende psychische problemen. De volgende stichtingen en verenigingen zijn gericht op ondersteuning van naasten en lotgenoten.

Naasten in kracht

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijg je informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar.

Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS.

Kopstoring

Kopstoring is een website voor jongeren die een vader of moeder met psychische of verslavingsproblemen hebben.

Naast de bovenstaande websites geven onze behandelaren jou bij en jouw naasten vaak aanvullende informatie mee op papier of in digitale informatiebrochures. 

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor jouw mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.