BuroJIJ

Tarieven & Vergoeding

JIJ Kind & Jeugd

De zorg van JIJ Kind & Jeugd wordt vergoed voor kinderen en jongeren tot 18 jaar binnen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant. Dat zijn de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk, Dongen, Gilze-Rijen, Heusden, Hilvarenbeek, Goirle en Oisterwijk.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts, de jeugdarts of een beschikking van de gezinscoach van de gemeente waarin je woont. Als er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel, zoals een Ondertoezichtstelling of een maatregel Jeugdreclassering, kan een beschikking jeugdhulp worden afgegeven door de betrokken jeugdbeschermer.

Wil je meer weten over vergoeding? Wij adviseren je in dat geval om eerst contact op te nemen met jouw eigen gemeente. Kom je er niet uit? We helpen je graag verder.

Zonder een beschikking voor jeugdhulp van de gemeente of zonder verwijsbrief van een arts is er geen mogelijkheid voor vergoeding vanuit de jeugdwet. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor onderzoek en behandeling van leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Deze onderzoeken dien je zelf te betalen. Onze tarieven voor zelf-betalen zijn als volgt:
 • Orthopedagogische behandeling: € 105,00
  Per consult van één uur
 • Psychologische behandeling: € 105,00
  Per consult van één uur
 • Intelligentieonderzoek: € 525,00
 • Dyslexieonderzoek: € 850,00
 • Dyscalculieonderzoek: € 850,00
 • Psychodiagnostiek: € 1.150,00

Let op: al onze onderzoeken zijn altijd inclusief uitgebreide verslaglegging. Die rapportagetijd wordt niet apart in rekening gebracht. Een onderzoek zonder verslaglegging is natuurlijk goedkoper. Echter, vanuit kwaliteitsoverwegingen kiezen wij daar niet voor.

JIJ Psychologen

Behandeling voor volwassenen wordt met een verwijsbrief van de huisarts volledig vergoed door vrijwel alle zorgverzekeraars.  Wij hebben voor 2022 met vrijwel alle zorgverzekeringen een overeenkomst voor GGZ afgesloten. Als je navraag doet bij de verzekering over de vergoeding, noem dan de juiste naam van onze organisatie voor Basis GGZ Volwassenen: JIJ Psychologen uit Loon op Zand.

Wij hebben 2022 overeenkomsten voor GGZ met CZ, VGZ, Achmea Zilveren Kruis, Menzis, ASR, Caresq, Caresco, DSW en ONVZ. Veel zorgverzekeringen hebben een eigen naam, maar zijn onderdeel van een van bovenstaande verzekeringen. Je kunt zelf checken bij jouw verzekering of behandeling bij JIJ Psychologen wordt vergoed. 

 

Ben je verzekerd bij CZ? CZ stelt ieder jaar een beperkt budget beschikbaar voor een zorgaanbieder. Voor BuroJIJ was dat budget voor 2022 al snel op. Je kunt alleen in behandeling bij BuroJIJ als je specifieke, schriftelijke toestemming hebt van CZ. Die toestemming vraag je zelf aan bij het Zorgteam van CZ. 

Zonder verwijsbrief en/of wanneer er geen sprake is van Basis GGZ problematiek wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. Je dient dan zelf te betalen. Daarbij gelden de volgende tarieven:

 • Psychologisch behandeling: € 105,00
  Per consult van één uur
Voor jobcoaching en psychologische behandeling van jouw werknemer(s) bieden wij aantrekkelijke behandelpakketten aan. Die pakketten stellen wij graag op maat samen. Wij zorgen voor een aanbod die bij jouw wensen en mogelijkheden past.

JIJ Seksuologen & JIJ Genderzorg

Indien er sprake is van een DSM-V-diagnose wordt de behandeling bij JIJ Seksuologen voor vrijwel iedereen vergoed door de zorgverzekering. Genderdysforie is een voorbeeld van zo’n DSM-V-diagnose. 

Je hebt hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars. Je kunt bij jouw eigen verzekeraar navragen of behandeling wordt vergoed. Let op: JIJ Seksuologen is onderdeel van JIJ Psychologen BV. Onder die naam zijn de contracten met de verzekeraars afgesloten. Voor vergoede zorg in de Basis GGZ betaal je geen eigen bijdrage. Let op: je betaalt wel het wettelijk verplichte eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Ben je verzekerd bij CZ? CZ stelt ieder jaar een beperkt budget beschikbaar voor een zorgaanbieder. Voor BuroJIJ was dat budget voor 2022 al snel op. Je kunt alleen in behandeling bij BuroJIJ als je specifieke, schriftelijke toestemming hebt van CZ. Die toestemming vraag je zelf aan bij het Zorgteam van CZ.

Zonder verwijsbrief en/of wanneer er geen sprake is van Basis GGZ problematiek wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. Je betaalt dan zelf. Heb je een PGB? Dan is inzet van het PGB soms ook mogelijk. Voor zelf-betalen en PGB gelden de volgende tarieven:
 • Advies, voorlichting & coaching: € 85,00
  Per consult van één uur
 • Seksuologische behandeling: € 95,00
  Per consult van één uur