Tarieven & Vergoeding

JIJ Kind & Jeugd

2023
De zorg van JIJ Kind & Jeugd wordt vergoed voor kinderen en jongeren tot 18 jaar binnen de gemeenten Loon op Zand, Waalwijk, Heusden en Tilburg. Voor alle overige gemeenten is een zogenoemde maatwerkvoorziening nodig.

Om voor vergoede zorg in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief nodig van de huisarts, de jeugdarts of een beschikking van de gezinscoach van de gemeente waarin je woont. Als er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel, zoals een Ondertoezichtstelling of een maatregel Jeugdreclassering, kan een beschikking jeugdhulp worden afgegeven door de betrokken jeugdbeschermer.

Wil je meer weten over vergoeding? Wij adviseren je in dat geval om eerst contact op te nemen met jouw eigen gemeente. Kom je er niet uit? We helpen je graag verder.

Zonder een beschikking voor jeugdhulp van de gemeente of zonder verwijsbrief van een arts is er geen mogelijkheid voor vergoeding vanuit de jeugdwet. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor onderzoek en behandeling van leerproblemen, zoals dyslexie of dyscalculie. Deze onderzoeken dien je zelf te betalen. Onze tarieven voor zelf-betalen zijn als volgt:
 • Orthopedagogische behandeling: € 115,00, per consult van één uur
 • Psychologische behandeling: € 115,00, per consult van één uur
 • JIJ Genderzorg, specialistische behandeling: € 125,00 per uur
 • Intelligentieonderzoek: € 525,00
 • Dyslexieonderzoek: € 850,00
 • Dyscalculieonderzoek: € 850,00
 • Psychodiagnostiek: € 1.150,00

 

Let op: al onze onderzoeken zijn altijd inclusief uitgebreide verslaglegging. Die rapportagetijd wordt niet apart in rekening gebracht. Een onderzoek zonder verslaglegging is natuurlijk goedkoper. Echter, vanuit kwaliteitsoverwegingen kiezen wij daar niet voor.
 

JIJ Psychologen

Behandeling voor volwassenen wordt met een verwijsbrief van de huisarts volledig vergoed door vrijwel alle zorgverzekeraars.  Houd er rekening mee dat je wel altijd eerst je eigen risico betaalt. Dat is een vast bedrag per jaar. Als je navraag doet bij de verzekering over de vergoeding, noem dan de juiste naam van onze organisatie voor Basis GGZ Volwassenen: JIJ Psychologen uit Loon op Zand.

2023

Op dit moment hebben wij voor 2023 met de volgende verzekeraars een overeenkomst gesloten. Voor onderstaande verzekeraars declareren wij rechtstreeks bij de verzekeraar. Je ontvangt zelf geen factuur. Wel betaal je het eigen risico aan de verzekeraar. Hieronder zie je een overzicht van zorgverzekeraars. Daaronder vallen vervolgens weer allerlei andere verzekeraars met eigen namen. De onderstaande lijst is mogelijk niet compleet:

 • VGZ, waaronder Bewuzt, IZA, Univé en Zekur
 • CZ*, waaronder CZdirect, IZZ, Just, Nationale Nederlanden en Ohra
 • Achmea, waaronder de Friesland, FBTO, Ziezo, Interpolis en Zilveren Kruis
 • Menzis, waaronder Anderzorg, Hema, Menzis en VinkVink
 • OWM Zorg & Zekerheid, ook bekend onder AZVZ
 • DSW, en ook InTwente en Stad Holland
 • Caresq
 • ONVZ, waaronder Jaaah
 • ASR/Ditzo
 • RMO/RMA (voor personen zonder verblijfsvergunning, maar met BSN)
 
CZ heeft alleen monodisciplinaire zorg ingekocht bij JIJ Psychologen. Onze (trans)genderzorg wordt altijd multidisciplinair aangeboden. Dat betekent dat er naast een psycholoog ook altijd behandeling door een arts, vaktherapeut of orthopedagoog-generalist plaatsvindt om jou de juiste zorg te bieden. Vanaf september 2022 wachten wij al op een bevestiging van CZ dat wij deze zorg multidisciplinair mogen aanbieden. Helaas heeft CZ nog geen besluit genomen. Om deze reden geldt er vanaf maart 2023 een wachtlijststop voor verzekerden van CZ. Wij betreuren deze situatie en informeren je zodra er een ander besluit is genomen. 
 
Wij hebben geen overeenkomst met:
 • Aevitae
 • ENO, Hollandzorg/Salland. 
 

Als wij geen overeenkomst hebben afgesloten, krijg je nog steeds een deel van de kosten vergoed. Hoe veel jij vergoed krijgt, is afhankelijk van het type verzekering dat je hebt. Je kunt dit navragen bij jouw verzekeraar. 

 • Psychologisch behandeling: € 115,00, per consult van één uur
 • JIJ Genderzorg, specialistische (trans)genderzorg: € 125,00 per uur

JIJ Seksuologen & JIJ Genderzorg

Indien er sprake is van een DSM-V-diagnose wordt de behandeling bij JIJ Seksuologen voor vrijwel iedereen vergoed door de zorgverzekering. Genderdysforie, seksverslaving en een parafiele stoornis (fetisj zijn voorbeelden van zo’n DSM-V-diagnose. 

Je hebt hiervoor een verwijsbrief nodig van de huisarts. Wij hebben contracten met veel zorgverzekeraars. Meer hierover lees je bij de vergoedingen van JIJ Psychologen, Je kunt bij jouw eigen verzekeraar navragen of behandeling wordt vergoed. Let op: JIJ Seksuologen en JIJ Genderzorg zijn onderdeel van JIJ Psychologen BV. Onder die naam zijn de contracten met de verzekeraars afgesloten. Voor vergoede zorg in de GGZ betaal je geen eigen bijdrage. Je betaalt wel het wettelijk verplichte eigen risico aan de zorgverzekeraar.

Zonder verwijsbrief en/of wanneer er geen sprake is van een DSM-V-classificatie wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekering. Je betaalt dan zelf. Als je een verwijsbrief hebt van de huisarts, wordt het intakegesprek altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Tijdens de intake wordt vastgesteld of de rest van jouw behandeling ook vergoed wordt.

Heb je een PGB? Dan is inzet van het PGB soms ook mogelijk. Je kunt overleggen met onze zorgadministratie over de mogelijkheden. 

 • Advies, voorlichting & coaching: € 85,00 per uur
 • Seksuologische behandeling: € 95,- per uur
 • JIJ Genderzorg, specialistische behandeling: € 125,- per uur