Meer informatie

Klachten en tuchtrecht

Als je een klacht hebt over onze werkwijze, onze collega’s of andere zaken kun je deze bespreken met jouw behandelaar. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt kun je deze klacht ook bespreekbaar maken bij onze praktijkmanager. Daarnaast heb je het recht om een formele klacht in te dienen. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld. De laatste versie van het klachtenreglement kun je per e-mail opvragen: administratie@burojij.nl

Missie

BuroJIJ ondersteunt kinderen, jongeren en gezinnen met een hulpvraag in het opvoeden, het opgroeien en de ontwikkeling. BuroJIJ werkt vanuit de eigen kracht en talenten van de klant, waarbij gebruik wordt gemaakt van het sociaal netwerk. Door dichtbij te werken bevinden de medewerkers van BuroJIJ zich altijd in de omgeving van het gezin, zodat de ondersteuning naadloos blijft aansluiten bij specifieke behoeften. Bij BuroJIJ heeft de klant de regie over het zorgtraject, waarbij BuroJIJ aansluiting en mogelijkheden zoekt en creëert. JIJ staat centraal!

Visie

Als kleinschalige zorgaanbieder richten wij ons op de directe omgeving van de klant. Op deze manier werken wij persoonlijk en dichtbij. De klant staat bij ons centraal. Daarbij richten wij ons niet alleen op een diagnose of voorinformatie, maar doen wij ons best om de klant en het systeem daadwerkelijk te leren kennen. Door aan te sluiten bij de belevingswereld van zowel het kind, de jongere als het gezin in zijn geheel werken wij aan het realiseren van onze gezamenlijke doelen. BuroJIJ werkt samen met de klant aan doelen. Persoonlijk en dichtbij.

Privacy

Privacy is belangrijk. Dat vinden wij bij BuroJIJ ook. Om jou inzicht te geven in de wijze waarop wij omgaan met jouw privacy, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Dit is overigens ook verplicht door Europese wetgeving. In dit document beschrijven wij hoe wij omgaan met persoonsgegevens, wat ermee gebeurt en met welk doel dat gebeurt. Daarnaast geven wij aan hoe de gegevens worden bewaard en beveiligd.

Lees onze Privacyverklaring