Meer informatie

Klachten en tuchtrecht

Als je een klacht hebt over onze werkwijze, onze collega’s of andere zaken kun je deze bespreken met jouw behandelaar. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt kun je deze klacht ook bespreekbaar maken bij onze manager. 

Wil je of kun je de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wens je onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heb je jouw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met je op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

 

Wil je advies over hoe je om kunt gaan met een situatie waar je ontevreden over bent? Ook dan kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Je start dan nog geen procedure op.

 

Geef je klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. Je kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet je niet welke klachtenprocedure voor jou geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen. Het doel blijft het oplossen van onvrede en klachten.


Omdat BuroJIJ verschillende soorten zorg levert, gelden er twee klachtenreglementen. Je vindt ze hier allebei.

Gaat de klacht over zorg aan een kind of jongere tot en met zeventien jaar oud?
Je gebruikt dan het Klachtenreglement Jeugdwet.  

Gaat de klacht over zorg aan een volwassene van 18 jaar of ouder?
Je gebruikt dan het Klachtenreglement Wkkgz.