BuroJIJ | Informatie

Aanmelden BuroJIJ

Hier kun je je aanmelden voor zorg vanuit BuroJIJ. Denk je er aan om de benodigde documenten te uploaden? Verstuur je deze documenten liever per post of breng je ze liever langs? Dat is geen probleem.

Hieronder kun je aanmelden bij BuroJIJ. Download hieronder de benodigde documenten, vul deze in en verstuur deze via de beveiligde verbinding hieronder.

Lukt het niet om alle documenten te downloaden, in te vullen of te versturen? Je kunt ook een gewone e-mail sturen met jouw verzoek om aan te melden. Onze collega’s nemen dan contact met je op om de aanmelding verder te regelen. Verstuur je deze documenten liever per post of breng je ze liever langs? Dat is ook geen probleem. Onze adresgegevens staan bij contact op deze website.

Wat is er nodig om aan te melden?

Kind & Jeugd

Altijd:

  1. Een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier
  2. Een handtekening op het aanmeldformulier van beide ouders met gezag. Vaak zijn dat twee ouders. Soms is dat één ouder. 
 
 Als je gebruik wilt maken van vergoede zorg door de gemeente: 
  • Verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist

of

  • Een beschikking(toewijzing) jeugdhulp van de gemeente
 
 Indien van toepassing:
  1. Verslaglegging van eerder onderzoek of behandeling
  2. Verslaglegging vanuit school

Volwassenen

Altijd:

  1. Een ingevuld aanmeldformulier
 

Als je gebruik wilt maken van vergoede zorg door de zorgverzekeraar:

  1. Verwijsbrief van de huisarts
 
Als je eerder in behandeling ben geweest bij een psycholoog:
  1. Verslaglegging van eerder onderzoek of behandeling

Wachttijden

GGZ Kind & Jeugd 

Ongeveer 2 tot 6 weken na complete aanmelding nemen wij contact met je op om de financiering bij de gemeente aan te vragen. Deze wisselende wachttijd heeft te maken met de aanmeldreden, de beschikbaarheid en de expertise van onze behandelaren. De verwerkingstijd bij de gemeente is twee dagen tot vier weken. Er is geen wachttijd meer na ontvangst van de bevestiging van financiering. De diagnostiek of de behandeling start binnen twee weken na ontvangst van die bevestiging.

Genderzorg | Kind & Jeugd

De wachtlijst vanaf een complete aanmelding tot intake voor genderzorg is ongeveer 2 tot 4 maanden. Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar oud is er voor aanmelding van Genderzorg ook een schriftelijke toewijzing (financiering) van de gemeente nodig om de aanmelding compleet te maken. 

 

GGZ Volwassenen

De wachtlijst vanaf complete aanmelding tot intake is 2 tot 4 weken. Na de intake start jouw behandeling direct. Er is dus geen wachttijd meer tussen de intake en de behandeling. 

 

Genderzorg | Volwassenen

De wachtlijst vanaf een complete aanmelding tot intake voor genderzorg is ongeveer 7 tot 9 maanden. Een complete aanmelding bestaat altijd uit een ondertekend  aanmeldformulie en een verwijsbrief. 

 

Aanvullende informatie

Deze wachtlijst informatie is voor het laatst bijgewerkt op 17 juli 2022 en wordt direct bijgewerkt als deze informatie niet meer actueel is. Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kunt je contact opnemen met de zorgverzekeraar om te vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf jouw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen. Dat wordt de treeknormen genoemd.