JIJ Psychologen | GGZ Volwassenen

Samenwerking

Huisartsenzorg

Samenwerking met de huisarts en POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts GGZ) vinden wij belangrijk. Wij informeren hen over de behandeling en de resultaten die worden behaald, mits je daar toestemming voor geeft. 

Er kan ook tussentijds overleg plaatsvinden met de huisarts. Uiteraard gebeurt dit alleen met jouw medeweten en goedkeuring. Deze afstemming vindt veelal telefonisch plaats, waarbij vanwege intensieve samenwerking korte lijnen zijn ontstaan met de diverse huisartsen in de regio.

Andere partijen

Naast de huisartsen werkt JIJ Psychologen samen met andere partijen, zoals gemeenten, wijkteams en Specialistische GGZ (SGGZ). Vanuit JIJ Psychologen sluiten wij regelmatig aan bij regionale overleggen met deze samenwerkingspartners. Vanzelfsprekend wisselen wij alleen informatie over jou uit als jij ons hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Dat is bijvoorbeeld belangrijk als wij moeten doorverwijzen naar de SGGZ. Op ons advies en met jouw toestemming dragen wij de behandeling en de relevante behandelgegevens dan over. Een ander voorbeeld is de samenwerking met het wijkteam, als dat voor jou belangrijk en relevant is. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen of ondersteunen voor andere (gezins)problemen dan GGZ, zodat het met jou en jouw gezin beter gaat.

Actuele ervaringen

Hieronder staan de recente ervaringen van onze cliënten (gemiddelden) op het gebied van bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling en het gemiddelde rapportcijfers. De steekproef is nog erg klein, omdat onze praktijk pas enkele maanden geleden is gestart. Ieder kwartaal updaten wij de gegevens, zodat de steekproef groter wordt en de cijfers daarmee een hogere betrouwbaarheid krijgen. Deze cijfers zijn voor het laatste bijgewerkt op 16 december 2020.

  • Bejegening: 5,0 (op basis van 5-puntsschaal)
  • Samen beslissen: 4,83 (op basis van 5-puntsschaal)
  • Uitvoering behandeling: 4,67 (op basis van 5-puntsschaal)
  • Rapportcijfer: 9,33 (op basis van 10-puntsschaal)

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor jouw mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.