JIJ Psychologen | GGZ Volwassenen

Informatie JIJ Psychologen

Op deze pagina vind je uitgebreide informatie en verantwoording over de kwaliteit van zorg van JIJ Psychologen.

Inclusiecriteria

Met inclusiecriteria wordt bedoeld dat wij voorafgaand aan de behandeling duidelijk willen maken wie er wel behandeld kan worden in de Basis GGZ van JIJ Psychologen. De behandelaren van JIJ Psychologen beschikken over brede behandelervaring. Er wordt onder andere cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en ACT-therapie aangeboden. In overleg met jou en gebaseerd op de meest effectief aangetoonde behandelprogramma’s wordt daarbij gekozen voor een behandeling die bij jou past.

Exclusiecriteria

Patiënten met (vermoedens van) de volgende ziektebeelden kunnen niet in de Basis GGZ van JIJ Psychologen worden behandeld:

 • Psychotische stoornissen anders dan Schizofreniespectrum stoornissen
 • Bipolaire stemmingsstoornissen
 • Suïcidaal gedrag met een hoog suïcide risico
 • Schizofrenie
 • Verslavingsproblematiek (o.a. alcoholverslaving, drugsverslaving, gokverslaving en seksverslaving)
 • Ernstige persoonlijkheidsstoornis (al dan niet met suïcidaal gedrag)
 • Verstandelijke beperking
 • Eetstoornissen
 • Relatieproblematiek
 • Forensische zorg, nazorg na detentie en criminaliteit
 • Agressie disregulatie als enig diagnose

e-Health

In toenemende mate wordt binnen de geestelijke gezondheidszorg gebruik gemaakt van digitale middelen om de behandeling te ondersteunen. Vanaf 2019 maken wij in toenemende mate gebruik van digitale middelen in onze behandelingen. Je kunt ervoor kiezen om jouw behandeling gedeeltelijk of volledig online te laten plaatsvinden via een beveiligde beeldbelverbinding.

Wij vinden het belangrijk dat de inzet van digitale middelen een waardevolle bijdrage levert aan jouw behandeling. Om tussen de behandelingen door actief te blijven werken aan jouw behandeldoelen werken wij bijvoorbeeld regelmatig met digitale dagboeken. Daarin registreer je jouw ervaringen en opdrachten die je van de behandelaar hebt gehad. De behandelaar leest mee in het dagboek, waardoor jullie allebei al zijn voorbereid op de volgende behandelsessie. Daarnaast zetten wij in overleg met jou online behandelmodules in. Vaak heeft deze manier van werken een positief effect op de effectiviteit en efficiëntie van jouw behandeling.

Naasten

Vanuit onze systeemgerichte benadering richten wij ons op alle verschillende leefdomeinen. De  behandelaar van JIJ Psychologen kijkt met een brede blik naar de belangrijke mensen om jou heen. In het behandelplan beschrijft de behandelaar niet alleen wat hij/zij doet, maar daar wordt ook beschreven welke inzet er van jou en/of van jouw omgeving wordt verwacht. Bijvoorbeeld wanneer je partner meekomt naar een afspraak om jou te steunen tijdens de behandeling.

Jouw omgeving wordt betrokken op het moment dat dit ondersteunend is voor het behalen van de behandelresultaten. Bijvoorbeeld als wij een terugvalpreventieplan opstellen. Naasten in jouw omgeving kunnen jou dan ondersteunen om terugval te voorkomen.

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor jouw mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.