Home > Informatie > Klachten & Tuchtrecht

Klachten & Tuchtrecht

Wanneer je niet tevreden bent over BuroJIJ denken wij graag mee om een oplossing te vinden. Op deze pagina staat beschreven wat je kunt doen als je een klacht hebt.

Klachten

Als je een klacht hebt over onze werkwijze, onze collega’s of andere zaken kun je deze bespreken met de begeleider of behandelaar. Wanneer dit niet tot het gewenste effect leidt kun je de klacht ook bespreekbaar maken bij de zorgcooördinator Jessica van Erp of Willem Peters. Daarnaast heb je het recht om een formele klacht in te dienen. Hiervoor is een klachtenregeling opgesteld.

Klik hier voor het volledige klachtenreglement van BuroJIJ: Klachtenregelement BuroJIJ