Home > Informatie > Aanmelden Kind & Jeugd

Aanmelden Kind & Jeugd

Hier kun je je aanmelden voor zorg vanuit BuroJIJ. Denk je er aan om de benodigde documenten te uploaden? Verstuur je deze documenten liever per post of breng je ze liever langs? Dat is geen probleem.

Er is bij BuroJIJ geen wachttijd of wachtlijst. Je wordt binnen vier weken na aanmelding uitgenodigd voor een intakegesprek.

Wil je aanmelden als volwassene? Kijk dan op deze pagina: Aanmelden Volwassenen

Aanmeldformulier Jeugd

Wij beschouwen de verstrekte informatie als vertrouwelijk. Geheimhouding is verzekerd.

Persoonsgegevens

 

 

Persoonsgegevens ouders | verzorgers

 

 

 

 

Gegevens school

Het is gebruikelijk dat wij de betrokkenen op de school van het kind / de jongere informeren over aanmelding bij BuroJIJ en het verloop van de behandeling.

(In het geval je geen toestemming geeft wordt onderstaande informatie slechts gebruikt ter info)

 

Gegevens huisarts

Het is gebruikelijk dat wij de huisarts informeren over aanmelding in onze praktijk en het verloop van de behandeling. Geef je hiervoor toestemming?

Indien ja; wat zijn de gegevens van de huisarts?

Hulpvraag

Eerdere hulpverlening

Zo ja, dan verzoeken wij je vriendelijk deze (onderzoeks-)verslagen naar ons op te sturen of
deze mee te nemen naar het eerste gesprek.

Vergoedingen

Om in aanmerking te komen voor vergoede zorg is een beschikking van de gemeente nodig of een doorverwijzing van de huisarts. Heb je al een beschikking of een doorverwijzing, stuur deze dan mee met de aanmelding.

Voeg bestanden toe

Let op u kunt maximaal 6mb per keer mee versturen

Akkoord voor versturen

Let op: Heb jij de Toestemmingsverklaring voor Aanmelding BuroJIJ gedownload? Vul de verklaring in en voeg deze toe aan de aanmelding.

Download toestemmingsverklaring

Klik hier om de Toestemmingsverklaring Aanmelding BuroJIJ te downloaden. Vul de verklaring in en voeg deze toe aan de aanmelding.