Home > Behandeling > Behandeling Volwassenen

Behandeling Volwassenen

Aan volwassenen biedt BuroJIJ behandelingen bij enkelvoudige problematiek, zoals stemmingsproblemen, angstklachten en problemen in de emotieregulatie.

Voor wie?

De behandelingen van BuroJIJ zijn gericht op uiteenlopende problemen. Onze orthopedagogen en psychologen ondersteunen en behandelen bijvoorbeeld bij depressie, stress, burn-out, angsten, paniek, onzekerheid en traumatische ervaringen. Wanneer je merkt dat je niet lekker in je vel zit en last hebt van psychische klachten, is een gerichte psychologische behandeling gewenst. Vaak zijn klachten in een kortdurende behandeling van enkele behandelsessies te verminderen, soms is een intensieve en langdurige behandeling nodig.

Tarieven & Vergoedingen

Behandeling voor volwassenen wordt bij BuroJIJ nog niet volledig vergoed. Wanneer gekozen wordt voor (een combinatie met) Creatieve Therapie wordt de behandeling mogelijk vergoed uit het aanvullend pakket van de zorgverzekering.

BuroJIJ hanteert de landelijke tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van deze landelijk vastgestelde tarieven. Informeer bij je eigen zorgverzekeraar over de vergoeding die je ontvangt. Om voor (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dien je in het bezit te zijn van een verwijsbrief van de huisarts.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek**,  een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, telefonische contacten, e-mailcontacten, diagnostiek, verslaglegging en overleg met de verwijzer indien nodig.  Alle tijd (in minuten) die wordt besteed aan de behandeling, wordt opgeteld. Hieronder vallen zowel de directe als de indirecte tijd.  In overleg met jou kan gedurende de behandeling worden gekozen voor een zwaarder of lichter traject als de behandeling toch minder of juist meer tijd vraagt.  Na afsluiting van de behandeling ontvang je de factuur voor de gehele behandeling.  Deze factuur kun je vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar.

** een intakegesprek bestaat uit 60 minuten directe en 30 minuten indirecte tijd