WIJ zijn JIJ

BuroJIJ werkt met een enthousiast team van psychologen, (ortho-)pedagogen en een creatief therapeut. Wij stellen ons graag aan je voor.

Drs. Willem Peters-Schrama | (Hoofd-)Behandelaar & Praktijkeigenaar

Orthopedagoog-Generalist NVO
Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
Cognitief Gedragstherapeut i.o. 

Willem studeerde in juni 2014 af als Orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Eerder werkte hij een aantal jaar als leerkracht in het basisonderwijs. Na een prachtige wereldreis die bijna een jaar duurde startte Willem in 2012 met Meneer Willem, bijles & begeleiding. Het bleek al snel dat zijn manier van werken werd gewaardeerd. Meneer Willem groeide in 2014 uit tot BuroJIJ, een praktijk volledig gericht op opvoeding, onderwijs en ondersteuning van jeugd en jongeren. Eerder combineerde Willem zijn werkzaamheden bij BuroJIJ met zijn werk als docent  en trainer bij Fontys Hogeschool Pedagogiek met een opleidingstraject tot Orthopedagoog- Generalist NVO, waarin hij zich specialiseerde in de ontwikkeling van het jonge kind, de gehechtheid en de ouder-kind interactie. Op dit moment is Willem nog in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut vGCT. Daarnaast werkt hij vanuit zijn Praktijk Peters-Schrama met adoptie- en pleegkinderen en biedt hij werkbegeleiding aan startende professionals.

Willem vindt het belangrijk om inhoudelijk én persoonlijk betrokken te zijn bij alle kinderen, jongeren en gezinnen waar BuroJIJ mee werkt, omdat hij op deze manier de kleinschalige en persoonlijke zorg kan leveren waar hij zo in gelooft.

Je kunt Willem bereiken door een e-mail te sturen naar Willem@burojij.nl.

Jessica van Erp, MSc | Teamleider & Behandelaar

Orthopedagoog NVO
Cognitief Gedragstherapeut i.o. 

Jessica is in 2011 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Tijdens haar opleiding en de jaren na haar afstuderen heeft Jessica in verschillende praktijken en instellingen als orthopedagoog gewerkt. Jessica ontwikkelde zich tot dyslexiespecialist en zij ziet het als een uitdaging om leren voor ieder kind weer leuk te maken. In 2016 werd zij moeder van haar eerste kindje en heeft zij inmiddels drie kinderen.

Het doel van Jessica is om ervoor te zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen, zowel op leer- als op sociaal-emotioneel gebied. Jessica is bereikbaar op haar e-mailadres: Jessica@burojij.nl.

Bram Peters | Behandelaar

Creatief Therapeut
Consulent Seksuele Gezondheid i.o. 

Bram werkte een aantal jaar als theatermaker en acteur. In 2005 startte hij met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot creatief therapeut. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ en zijn eigen Praktijk Peters.

Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Het is dan ook niet voor niets dat juist hiij de initiatiefnemer is van onze buitenlocatie BoerJIJ in Kaatsheuvel. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega’s uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken. Wil je meer weten van Bram? Je kunt hem mailen: Bram@burojij.nl.

Marloes Huijbregts, MSc | Behandelaar

hbo-pedagoog
Orthopedagoog NVO
 

Marloes is in juni 2014 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Eerder heeft zij de opleiding HBO Pedagogiek afgerond aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Tijdens haar studies deed Marloes werkervaring op bij verschillende instellingen in de gehandicaptenzorg. Zij werkte hier vooral met kinderen en jongeren met ADHD en/of autisme. Na haar afstuderen is Marloes als orthopedagoog werkzaam geweest bij Raeger Autismecentrum in Amsterdam. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering van kinderen en jongeren met verschillende vormen van autisme, in combinatie met gedragsproblemen.

Marloes staat bekend als een enthousiaste en positief ingestelde orthopedagoog. Zij is in staat om op een prettige manier af te stemmen op het gezin. Hierbij stelt zij altijd het kind centraal en sluit op een passende wijze aan bij de probleembeleving en de hulpvraag.

Marloes is bereikbaar op haar e-mailadres: Marloes@burojij.nl.

Nora Krabbendam, MSc | (Hoofd-)Behandelaar

Psycholoog NIP
Orthopedagoog

Nora heeft een studie Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg gevolgd. Tijdens haar master deed Nora ervaring op met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Om zich verder te verdiepen in leerproblemen volgde Nora daarna nog een master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Tijdens deze studie heeft Nora ervaring opgedaan in de behandeling van kinderen met onder andere sociaal-emotionele problematiek. In 2013 rondde Nora beide studies af en kort daarna startte zij als behandelaar voor kinderen en jeugdigen met moeilijkheden op verschillende gebieden. Daarnaast werkt zij reeds enkele jaren aan diverse onderwijsmethodes.

Nora draagt bij aan de ontwikkeling van een kind door haar kennis op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen en sociaal-emotionele problematiek te bundelen. In haar werkzaamheden streeft Nora ernaar om kinderen te ondersteunen die om welke reden dan ook vastlopen, met oog voor de mogelijkheden van het kind.
Wil je Nora een e-mail sturen? Dat kan! Nora@burojij.nl.

Marielle Sabel | (Hoofd-)Behandelaar

GZ-Psycholoog

Marielle is in 2009 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Daarna is zij gaan werken bij een GGz-instelling voor kind en jeugd waar zij in 2014 de opleiding tot Gz-psycholoog heeft afgerond. Marielle heeft ruime ervaring opgedaan met zowel de diagnostiek als behandelingen van jeugdigen en hun systeem. Sinds 2015 maakt Marielle ook gebruik van EMDR binnen haar behandelingen. In 2018 heeft Marielle gewerkt binnen een instelling voor Basis GGZ, met zowel kinderen als volwassenen.

Binnen de begeleiding die Marielle biedt, vindt zij het belangrijk om het kind/de jongere het gevoel te geven dat hij/zij er niet alleen voor staat. Door het systeem actief te betrekken en uit te gaan van de kracht van zowel het kind/de jongere zelf als van diens systeem, zoekt Marielle samen naar passende handvatten. Marielle vindt het belangrijk om mensen op weg te helpen, maar bovenal om hun het vertrouwen terug te geven dat ze zelf problemen aan kunnen pakken wanneer dit nodig is. Je kunt Marielle bereiken door te mailen naar marielle@burojij.nl.

 

Janneke Akkermans | Behandelaar & Gezinsbegeleider

hbo-pedagoog
Orthopedagoog

Janneke startte in 2015 als pedagoog-in-opleiding bij BuroJIJ. Na haar succesvolle afstudeerstage bleef Janneke werkzaam voor BuroJIJ, waarbij zij op creatieve wijze invulling weet te geven aan haar taken als gezinsbegeleider, groepsbegeleider en therapeut.

Naast haar studie is Janneke actief als vrijwilliger bij Stichting Dongense Jeugdraad in Dongen. Tijdens haar opleiding tot pedagoog heeft Janneke stage gelopen op een basisschool, waar zij vooral werkte met kinderen met autisme, ADHD en leerstoornissen. Ook deed zij al werkervaring op bij een instelling binnen de gehandicaptenzorg.

Door collega’s wordt Janneke beschreven als leergierig, gedreven en enthousiast. Ze vindt het belangrijk om de ondersteuningsbehoefte af te stemmen op de eigenheid en de kwaliteiten van het kind en de jongere. Janneke ziet het als een uitdaging om dit samen met de cliënt en het systeem te bereiken. Je kunt haar bereiken door te mailen naar Janneke@burojij.nl.

 

Lian Mutsers, MSc | Behandelaar & Gezinsbegeleider

hbo-pedagoog
Orthopedagoog NVO

Lian is in januari 2018 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder heeft zij de opleiding HBO Pedagogiek afgerond aan Fontys Hogeschool Pedagogiek in Eindhoven. Tijdens haar studies heeft Lian gewerkt voor verschillende instellingen in de jeugdzorg. Zij heeft ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met complexe (gedrags)problematiek. Na een paar jaar als groepsbegeleider gewerkt te hebben, is Lian in 2016 begonnen als ambulant begeleider. Hierbij heeft ze zich gericht op het bieden van passende ondersteuning aan zowel kind als ouders.

Lian vindt het belangrijk om problemen te erkennen als onmacht in plaats van onwil. Vanuit haar ervaring in combinatie met haar opgedane kennis, is Lian in staat om ondersteuning praktisch af te stemmen op de wensen en behoeften van het gezin. Hierbij vindt ze het belangrijk om een prettige werkrelatie te creëren met zowel kind als ouders om tot een optimaal resultaat te komen vanuit een warme betrokken houding. Lian is bereikbaar op haar e-mailadres: Lian@burojij.nl.

Marijke Hooijen, MSc | Behandelaar

Psycholoog

Marijke is in juni 2018 afgestudeerd als Psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar zij de master Kind- en Jeugdpsychologie heeft gevolgd. Als deel van haar master liep zij al negen maanden stage bij BuroJIJ en nu Marijke is afgestudeerd, is zij vanaf juni 2018 werkzaam als psycholoog bij BuroJIJ. Tijdens haar studie heeft Marijke vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een organisatie die zich inzet voor kinderen met gescheiden ouders door hen een luisterend oor te bieden.

Het doel van Marijke is om kinderen en jongeren die om een bepaalde reden vastlopen in het dagelijks leven te ondersteunen, zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten. Marijke is bereikbaar op haar e-mailadres: Marijke@burojij.nl.

Lotte Schoenmakers | Behandelaar

Leerkracht Basisonderwijs
Orthopedagoog i.o. 

Lotte is in 2017 afgestudeerd aan de Academische Pabo in Rotterdam. Tijdens voorgaande studie heeft Lotte stage gelopen in verschillende klassen binnen het onderwijs.  Hierdoor heeft ze kennis gemaakt met de verschillende leer- en ontwikkelingscapaciteiten van kinderen. Op dit moment doet zij haar master Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nu loopt ze stage bij BuroJIJ en wil ze veel leren en ontwikkelen. Lotte vindt het belangrijk om te kijken naar de ontwikkeling en de behoeften van de kinderen en jongeren. Samen met de kinderen en het systeem wil ze kijken naar de best passende begeleiding. Haar doel is om zoveel mogelijk kennis te maken en kinderen te ondersteunen. Je kunt haar bereiken door een mail te sturen naar: Lotte@burojij.nl

Aniek van Broekhoven | Pedagogisch Manager & Groepsbehandelaar

Pedagogisch Medewerker
Pedagogisch Manager

Aniek is in juni 2018 afgestudeerd als Pedagogisch Manager aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in ‘s-Hertogenbosch. Daarvoor volgde ze de opleiding tot pedagogisch medewerker. Ze heeft tijdens haar opleiding stage gelopen bij verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties in de regio.

Na haar stageperiode bij BuroJIJ is Aniek werkzaam op onze zorgadministratie, ondersteunt ze bij managementtaken en is ze groepsbehandelaar bij BoerJIJ en tijdens activiteiten. 

Aniek vindt het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze ondersteunt hen vanuit de hulpvraag die eerder met de vaste behandelaar is opgesteld. Je kunt Aniek bereiken door een e-mail te sturen naar: Aniek@burojij.nl.

Monique IJpelaar | Medewerker Zorgadministratie

Monique werkt op onze zorgadministratie, waar zij zich met name richt op de klantadministratie van BuroJIJ. Na haar studie Verpleegkunde is Monique eerst enige tijd werkzaam geweest in de zorgsector. Daardoor heeft ze veel affiniteit met hulpverlening. De keuze van haar om in 2007 een switch naar administratieve werkzaamheden te maken, heeft ervoor gezorgd dat ze ervaring op heeft kunnen bouwen om binnen BuroJIJ de behandelaren goed te kunnen ondersteunen. Monique is moeder van een zoon en dochter.

Monique wordt omschreven als gedreven, verantwoordelijk en kwaliteitsgericht. Door haar gestructureerde aanpak zal zij, samen met de begeleiders van BuroJIJ, de administratie rondom een hulpvraag in goede banen leiden. Je kunt Monique bereiken door een e-mail te sturen naar Monique@burojij.nl.

 

© Copyright 2019 BuroJIJ | LinksWebdesign door CreativPixel