Home > WIJ zijn JIJ

WIJ zijn JIJ

BuroJIJ werkt met een enthousiast team van behandelaren, gezinsbegeleiders en ondersteunend personeel. Wij stellen ons graag aan je voor.

Bram Peters | Algemeen Directeur | Behandelaar

Creatief Therapeut
Consulent Seksuele Gezondheid NVVS i.o.

Bram werkte een aantal jaar als theatermaker en acteur. In 2005 startte hij met de opleiding Creatieve Therapie. Tijdens zijn afstudeerstage op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis) van het Gelreziekenhuis in Apeldoorn ontwikkelde hij zich, als deel van het multidisciplinair team, tot creatief therapeut. Nadat Bram een aantal jaar werkte met jongeren met een licht verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblematiek richt Bram zich vanaf 2015 helemaal op BuroJIJ en zijn eigen Praktijk Peters.

Ervaringsgericht werken aan doelen is de drijfveer van Bram bij BuroJIJ. Het is dan ook niet voor niets dat juist hiij de initiatiefnemer is van onze buitenlocatie BoerJIJ. Op creatieve wijze weet Bram kinderen en collega's uit te dagen om buiten de kaders te denken om doelen op geheel eigen wijze te bereiken.

Bram is een van de oprichters van BuroJIJ en nadat hij zich de eerste jaren met name heeft gericht op behandelen en kwaliteitsmanagement is hij in juli 2019 benoemd tot onze algemeen directeur. Bram houdt niet van poespas en kiest voor een doelgerichte, laagdrempelige bestuursstijl. Wil je meer weten van Bram? Je kunt hem mailen: bram@burojij.nl.

Jessica van Erp, MSc | Teamleider & Behandelaar

Orthopedagoog i.o.t. Orthopedagoog-Generalist NVO
Cognitief Gedragstherapeut VGCt i.o. 

Jessica is in 2011 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding van de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Vanaf de start van BuroJIJ is Jessica werkzaam als behandelaar. Na enkele jaren groeide haar verantwoordelijkheden uit tot behandelcoördinator en vanaf 2018 geeft zij leiding aan het team van behandelaren van BuroJIJ.

De afgelopen jaren ontwikkelde Jessica zich tot specialist op het gebied van leren, waarbij zij veel werkte met kinderen met dyslexie of leesproblemen. In 2019 is zij gestart met de opleidingstrajecten tot Orthopedagoog-Generalist NVO en Cognitief Gedragstherapeut VGCt.

Het doel van Jessica is om ervoor te zorgen dat kinderen lekker in hun vel zitten, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen, zowel op leer- als op sociaal-emotioneel gebied. Jessica is bereikbaar op haar e-mailadres: jessica@burojij.nl.

 

Willem Peters-Schrama | Hoofdbehandelaar

Orthopedagoog-Generalist NVO
Registerpsycholoog NIP / Kinder & Jeugd
EMDR-therapeut VEN
Cognitief Gedragstherapeut i.o. 

Na de middelbare school werd Willem eerst leerkracht in het basisonderwijs. Na een prachtige wereldreis die bijna een jaar duurde startte Willem in 2012 met Meneer Willem, bijles & begeleiding. Van huiswerkbegeleider ontwikkelde hij zich tot behandelaar voor jeugd, jongeren en gezinnen.

Eerder combineerde Willem zijn werkzaamheden als behandelaar met zijn werk als docent en trainer bij Fontys Hogeschool Pedagogiek. Later startte hij met het opleidingstraject tot Orthopedagoog- Generalist NVO en Registerpsycholoog NIP, waarin hij zich specialiseerde in de ontwikkeling van het jonge kind, de gehechtheid en trauma. Willem vindt het belangrijk om zich te blijven ontwikkelen en daarom volgt hij opleidingen tot EMDR-practitioner, cognitief gedragstherapeut en schematherapeut. De combinatie van de diverse behandelvormen helpt hem iedere behandeling zoveel als mogelijk af te stemmen op persoonlijke behoeften en wensen van de cliënt. Naast zijn werk voor BuroJIJ werkt Willem vanuit zijn Praktijk Peters-Schrama met adoptie- en pleegkinderen en biedt hij werkbegeleiding aan orthopedagogen en psychologen.

Je kunt Willem bereiken door een e-mail te sturen naar willem@burojij.nl.

Nora Schormans, MSc | Hoofdbehandelaar

Psycholoog NIP
Orthopedagoog
Nora heeft een studie Kinder- en Jeugdpsychologie aan de Universiteit van Tilburg gevolgd. Tijdens haar master deed Nora ervaring op met neurologische leer- en ontwikkelingsstoornissen. Om zich verder te verdiepen in leerproblemen volgde Nora daarna nog een master Orthopedagogiek aan de Universiteit van Leiden. Tijdens deze studie heeft Nora ervaring opgedaan in de behandeling van kinderen met onder andere sociaal-emotionele problematiek. In 2013 rondde Nora beide studies af en kort daarna startte zij als behandelaar voor kinderen en jeugdigen met moeilijkheden op verschillende gebieden. Daarnaast werkt zij reeds enkele jaren aan diverse onderwijsmethodes.

Nora draagt bij aan de ontwikkeling van een kind door haar kennis op het gebied van leer- en ontwikkelingsproblemen en sociaal-emotionele problematiek te bundelen. In haar werkzaamheden streeft Nora ernaar om kinderen te ondersteunen die om welke reden dan ook vastlopen, met oog voor de mogelijkheden van het kind. Wil je Nora een e-mail sturen? Dat kan! Nora@burojij.nl

Marielle Sabel | Hoofdbehandelaar

GZ-psycholoog
EMDR-therapeut VEN
Marielle is in 2009 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Daarna is zij gaan werken bij een GGz-instelling voor kind en jeugd waar zij in 2014 de opleiding tot gz-psycholoog heeft afgerond.  Marielle  heeft ruime ervaring opgedaan met zowel de diagnostiek als behandelingen van jeugdigen en hun systeem. Sinds 2015 maakt Marielle ook gebruik van EMDR binnen haar behandelingen. In 2018 heeft  Marielle  gewerkt binnen een instelling voor Basis GGZ, met zowel kinderen als volwassenen.

Binnen de begeleiding die Marielle biedt, vindt zij het belangrijk om het kind/de jongere het gevoel te geven dat hij/zij er niet alleen voor staat. Door het systeem actief te betrekken en uit te gaan van de kracht van zowel het kind/de jongere zelf als van diens systeem, zoekt Marielle samen naar passende handvatten. Marielle vindt het belangrijk om mensen op weg te helpen, maar bovenal om hun het vertrouwen terug te geven dat ze zelf problemen aan kunnen pakken wanneer dit nodig is.

Wil je Marielle bereiken? Dat kan. Stuur een e-mail naar marielle@burojij.nl

Marloes Huijbregts, MSc | Behandelaar

hbo-pedagoog
Orthopedagoog NVO
 

Marloes is in juni 2014 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht. Eerder heeft zij de opleiding HBO Pedagogiek afgerond aan de Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Tijdens haar studies deed Marloes werkervaring op bij verschillende instellingen in de gehandicaptenzorg. Zij werkte hier vooral met kinderen en jongeren met ADHD en/of autisme. Na haar afstuderen is Marloes als orthopedagoog werkzaam geweest bij Raeger Autismecentrum in Amsterdam. Hier heeft zij zich gespecialiseerd in ontwikkelingsstimulering van kinderen en jongeren met verschillende vormen van autisme, in combinatie met gedragsproblemen.

Marloes staat bekend als een enthousiaste en positief ingestelde orthopedagoog. Zij is in staat om op een prettige manier af te stemmen op het gezin. Hierbij stelt zij altijd het kind centraal en sluit op een passende wijze aan bij de probleembeleving en de hulpvraag.

Marloes is bereikbaar op haar e-mailadres: Marloes@burojij.nl.

 

Janneke Akkermans | Behandelaar

hbo-pedagoog
Orthopedagoog NVO

Janneke startte in 2015 als pedagoog-in-opleiding bij BuroJIJ. Na haar succesvolle afstudeerstage bleef Janneke werkzaam voor BuroJIJ, waarbij zij op creatieve wijze invulling weet te geven aan haar taken als gezinsbegeleider, groepsbegeleider en behandelaar. Inmiddels heeft zij zich verder ontwikkeld tot Orthopedagoog.

Janneke is actief als vrijwilliger bij Stichting Dongense Jeugdraad in Dongen. Tijdens haar opleiding tot pedagoog heeft Janneke stage gelopen op een basisschool, waar zij vooral werkte met kinderen met autisme, ADHD en leerstoornissen. Ook deed zij al werkervaring op bij een instelling binnen de gehandicaptenzorg.

Door collega’s wordt Janneke beschreven als leergierig, gedreven en enthousiast. Ze vindt het belangrijk om de ondersteuningsbehoefte af te stemmen op de eigenheid en de kwaliteiten van het kind en de jongere. Janneke ziet het als een uitdaging om dit samen met de cliënt en het systeem te bereiken.

Je kunt haar bereiken door te mailen naar Janneke@burojij.nl.

Lian Mutsers, MSc | Behandelaar

hbo-pedagoog
Orthopedagoog NVO

Lian is in januari 2018 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Eerder heeft zij de opleiding HBO Pedagogiek afgerond aan Fontys Hogeschool Pedagogiek in Eindhoven. Tijdens haar studies heeft Lian gewerkt voor verschillende instellingen in de jeugdzorg. Zij heeft ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met complexe (gedrags)problematiek. Na een paar jaar als groepsbegeleider gewerkt te hebben, is Lian in 2016 begonnen als ambulant begeleider. Hierbij heeft ze zich gericht op het bieden van passende ondersteuning aan zowel kind als ouders.
Lian vindt het belangrijk om problemen te erkennen als onmacht in plaats van onwil. Vanuit haar ervaring in combinatie met haar opgedane kennis, is Lian in staat om ondersteuning praktisch af te stemmen op de wensen en behoeften van het gezin. Hierbij vindt ze het belangrijk om een prettige werkrelatie te creëren met zowel kind als ouders om tot een optimaal resultaat te komen vanuit een warme betrokken houding.

Lian is bereikbaar op haar e-mailadres: Lian@burojij.nl.

Marijke Hooijen, MSc | Behandelaar

Psycholoog NIP

Marijke is in juni 2018 afgestudeerd als Psycholoog aan de Universiteit Leiden, waar zij de master Kind- en Jeugdpsychologie heeft gevolgd. Als deel van haar master liep zij al negen maanden stage bij BuroJIJ en nu Marijke is afgestudeerd, is zij vanaf juni 2018 werkzaam als psycholoog bij BuroJIJ. Tijdens haar studie heeft Marijke vrijwilligerswerk gedaan bij Villa Pinedo, een organisatie die zich inzet voor kinderen met gescheiden ouders door hen een luisterend oor te bieden. Het doel van Marijke is om kinderen en jongeren die om een bepaalde reden vastlopen in het dagelijks leven te ondersteunen, zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten.

Marijke is bereikbaar op haar e-mailadres: Marijke@burojij.nl.

 

Lotte Schoenmakers | Behandelaar & Gezinsbehandelaar

Academisch leerkracht
Orthopedagoog NVO

Lotte is in april 2019 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2017 heeft zij de opleiding Academische Pabo afgerond op de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam. Tijdens en na haar opleiding heeft Lotte gewerkt op verschillende bassischolen en kennis gemaakt met verschillende ontwikkelingsstadia, gedragsproblemen en leerstoornissen. Tijdens haar werk voor de klas heeft Lotte geprobeerd zoveel mogelijk in te spelen op de ondersteuningsbehoeften van de kinderen.

Tijdens haar master heeft Lotte stage gelopen bij BuroJIJ en is zij hier vervolgens werkzaam gebleven. Het doel van Lotte is om samen met het kind en de omgeving te kijken naar de best passende hulp en begeleiding. Hierbij vindt zij het belangrijk om een veilige, warme sfeer te creëren waarin het kind en zijn omgeving met vertrouwen hun problemen kunnen aanpakken en vooruit kunnen. Je kunt Lotte bereiken op haar mailadres: Lotte@burojij.nl

 

Leanne Booij | Gezinsbehandelaar

HBO-pedagoog

Leanne is in maart 2018 afgestudeerd als Pedagoog aan Fontys Hogeschool Pedagogiek in Tilburg. Tijdens haar afstudeerstage heeft ze als mentor op een woongroep voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen gewerkt. Tijdens en na haar studie werkte Leanne als woonbegeleider op een gezinslocatie van een asielzoekerscentrum. Hier begeleidde ze uitgeprocedeerde gezinnen waarmee ze gesprekken voerde over hun dagelijkse leven en over de toekomst, hoe uitzichtloos deze soms ook leek. Ze heeft ervaring opgedaan in cultuursensitief werken, werken met een taalbarrière en in mogelijkheden denken binnen (vrijheids)beperkende maatregelen.

Het doel van Leanne bij BuroJIJ is om begeleiding te bieden die is aangepast op de individuele behoeften van het kind en de ouders. Dit gebeurt altijd in samenspraak met alle betrokkenen en in een warme en veilige omgeving. Ze streeft ernaar het kind en de ouders in hun kracht te zetten en vanuit empowerment hun problemen aan te pakken.
Wil je Leanne bereiken? Dat kan via: leanne@burojij.nl.

Aniek van Broekhoven | Pedagogisch Manager

Pedagogisch Medewerker
Pedagogisch Manager

Aniek is in juni 2018 afgestudeerd als Pedagogisch Manager aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in 's-Hertogenbosch. Daarvoor volgde ze de opleiding tot pedagogisch medewerker. Ze heeft tijdens haar opleiding stage gelopen bij verschillende kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvanglocaties

Na haar stageperiode bij BuroJIJ is Aniek werkzaam op onze zorgadministratie, ondersteunt ze bij managementtaken en is ze groepsbehandelaar bij BoerJIJ en tijdens activiteiten.

Aniek vindt het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn. Ze ondersteunt hen vanuit de hulpvraag die eerder met de vaste behandelaar is opgesteld. Je kunt Aniek bereiken door een e-mail te sturen naar: Aniek@burojij.nl.

Nina Snaphaan | Zorgadministratie

Nina werkt sinds begin 2020 met veel enthousiasme bij BuroJIJ als medewerkster Zorgadministratie. Ze vindt het leuk om in contact te staan met kinderen, jongeren en ouders en neemt daarom ook de telefoon aan.
Voorheen heeft Nina meerdere administratieve functies gehad, maar ze heeft nooit eerder in de Jeugdzorg gewerkt. Wil je Nina bereiken? Dat kan door een mail te sturen naar nina@burojij.nl

Joyce van der Avort | Zorgadministratie

Joyce is sinds december 2019 werkzaam op de zorgadministratie van BuroJIJ. Na haar studie Personeel en Arbeid aan de Avans Hogeschool in Den Bosch heeft ze  voornamelijk ervaring opgedaan in commerciële functies. Dit werkveld is voor haar dus helemaal nieuw, maar het bevalt prima!
De variatie in werkzaamheden vindt Joyce erg leuk. Voornamelijk de contacten met mensen en de daarbij behorende werkzaamheden maken dat geen dag hetzelfde is. Omdat Joyce ook nog een werkzaam is bij een ander bedrijf, zul je haar op de maandagen (telefonisch) treffen. Wil je Joyce bereiken? Dat kan door een mail te sturen naar joyce@burojij.nl

Suze Timmers | Ondersteunend begeleider

Medewerker maatschappelijk zorg
Pedagoog i.o. 

Suze studeert HBO Pedagogiek aan de Fontys Hogescholen in Tilburg. Eerder heeft zij Maatschappelijke Zorg gestudeerd. Tijdens haar opleidingen heeft Suze ervaring opgedaan met verschillende doelgroepen. Door veel in contact te zijn met kinderen was het voor haar snel duidelijk: Het helpen en ondersteunen van kinderen en gezinnen staat centraal in haar interesse.

Suze vindt het belangrijk om tijdens haar werk zowel met het kind als met de ouder(s) in contact te zijn, om op deze manier aan te kunnen sluiten bij de wensen en behoefte van het kind en het gezin. Zij streeft ernaar om een betrokken en vertrouwde relatie op te bouwen.

Wil je Suze bereiken? Dat kan door een mail te sturen naar suze@burojij.nl

 

Praktijkhond Doris

Woef! Ik ben Doris, de praktijkhond van BuroJIJ. Bijna elke dag ben ik bij BuroJIJ. De kinderen, jongeren en volwassenen vinden het vaak fijn om met mij een rondje te lopen na een heftige behandeling. Soms ben ik in de kamer aanwezig bij een behandeling. Ik geef dan troost en accepteer de mensen zoals ze zijn. Voor mij is alles goed.

Veel mensen vragen of ik een speciale opleiding heb gehad. Dat is niet zo. Ik ben een echte praktijkhond en heb geleerd in de praktijk. ’s Avonds en in het weekend woon ik bij Bram en Willem en hun kinderen.