Home > Onderzoek > Studiekeuzeonderzoek

Studiekeuzeonderzoek

Een studiekeuzeonderzoek is geschikt voor jongeren en volwassenen die het moeilijk vinden om te kiezen voor de juiste opleiding en jongeren en volwassenen die zijn  vastgelopen in een studie.

Waarom?

Studiekeuzeonderzoek van BuroJIJ is gebaseerd op persoonlijkheidsonderzoek. Jongeren blijken vaak de verkeerde studie te kiezen doordat hun persoonlijkheid niet bij de gekozen opleiding en het daarbij behorende beroep past. Een studie leuk vinden en het matchen van de persoonlijkheid met deze studie geven een grote kans van slagen op het succesvol en met plezier doorlopen van de studie.
Voor veel jongeren is het bovendien moeilijk een leuke passende studie te kiezen, mede vanwege het grote aanbod van studies. BuroJIJ onderzoekt graag samen met de jongere welke studies goed zouden passen.

Werkwijze

Een studiekeuzeonderzoek start met een intakegesprek, waarin de aanleiding en motivatie wordt besproken. Na het intakegesprek wordt een onderzoeksdatum gepland. Een studiekeuzeonderzoek zonder intelligentieonderzoek duurt ongeveer 2,5 uur. Daarna gaat onze orthopedagoog aan de slag om de onderzoeksgegevens te analyseren, zodat er een gericht advies gegeven kan worden. Wanneer er gekozen wordt om ook intelligentieonderzoek uit te voeren, duurt het onderzoek ongeveer 5 uur, verdeeld over twee testmomenten. Na het onderzoek wordt een verslag opgemaakt waarin vijf tot tien passende studies vermeld worden. In een eindgesprek worden het onderzoek, de uitkomsten en verdere vervolgstappen besproken.

Tarieven

Studiekeuzeonderzoek- 450 euro
Studiekeuze- en intelligentieonderzoek- 695 euro
[ genoemde prijzen zijn inclusief intakegesprek, uitgebreide rapportage en adviesgesprek]