Home > Onderzoek > Psychodiagnostisch onderzoek

Psychodiagnostisch onderzoek

Veel ouders willen weten wat hun kind nodig heeft om gedrags- of leerproblemen te verminderen. Bij BuroJIJ staat in alle psychologische onderzoeken het behandeladvies centraal, en dus niet de stoornis of de diagnose. Handelingsgerichte diagnostiek wordt dat genoemd, en wij zijn er een groot voorstander van.

Wat is het?

Psychodiagnostisch onderzoek is een naam voor onderzoek naar leer- en/ of gedragsproblemen. Vaak wordt het ook een psychologisch onderzoek of een orthopedagogisch onderzoek genoemd. Ook wordt het wel eens psychodiagnostiek genoemd. Al deze namen bedoelen hetzelfde te zeggen; onderzoek naar het gedrag, gevoel en de gedachten van een kind, jongere of volwassene.

Werkwijze

Een onderzoekstraject start met een uitgebreid intakegesprek met een van onze orthopedagogen of psychologen. Op basis van dit gesprek wordt een onderzoeksplan opgesteld. Vaak ontvang je een aantal vragenlijsten die inzicht geven in de beleving van het gedrag. Daarbij wordt, indien je daar toestemming voor geeft, ook de leerkracht of mentor vanuit school betrokken.

Na het eerste gesprek stelt de behandelaar een Behandelovereenkomst op. In deze overeenkomst lees je het plan voor het onderzoekstraject. Nadat je akkoord bent met de behandelovereenkomst worden de afspraken voor het onderzoek ingepland. Daarnaast worden soms observaties ingezet of worden aanvullende gesprekken gepland met de ouders of andere betrokkenen. Deze gesprekken zijn bedoeld om uitgebreid informatie in te winnen over de ontwikkeling van het kind of de jongere.

Na enkele weken wordt het onderzoeksverslag besproken met het kind of de jongere en de ouders. Indien gewenst worden de resultaten ook met de betrokkenen op school of met andere hulpverleners besproken. Wij vinden het belangrijk dat er vooral wordt gekeken welke behandeling, begeleiding of ondersteuning aansluit bij het kind. Dat betekent dat wij geen hele lijst met algemene adviezen geven, maar dat wij enkele gerichte adviezen geven die wij ook daadwerkelijk afstemmen op de mogelijkheden die er zijn. JIJ staat centraal, en dat betekent dat wij adviezen afstemming op een persoonlijke situatie.