Home > Onderzoek > Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

Wil je weten wat de leercapaciteiten van je zoon of dochter zijn, dan is het mogelijk een intelligentieonderzoek af te laten nemen.

Wanneer?

De resultaten van dit onderzoek geven een duidelijk beeld van de leercapaciteiten van je zoon of dochter. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als je twijfelt welke school de best passende school voor voortgezet onderwijs is of als je vermoedens hebt van meer- of hoogbegaafdheid.

Werkwijze

Na een uitgebreid intakegesprek wordt een afspraak gemaakt om de intelligentietest af te nemen. Deze test duurt ongeveer 2,5 uur. Daarna worden de testresultaten geanalyseerd en wordt een uitgebreid verslag geschreven. Dit verslag wordt met de ouders en het kind of de jongere besproken in het adviesgesprek.

Tarieven & aanmelden

Intelligentieonderzoek- 450 euro
[inclusief intakegesprek, uitgebreide verslaglegging en adviesgesprek]

Aanmelden voor een intelligentieonderzoek kan door een e-mail te sturen naar onze zorgcoördinator Willem (willem@burojij.nl) of door ons te bellen (0416 700 219). Wil je eerst meer informatie? Geen probleem, wij geven graag antwoord op uw vragen!