Home > Onderzoek > Dyslexieonderzoek

Dyslexieonderzoek

Een dyslexieonderzoek bij BuroJIJ leidt niet alleen tot het stellen of uitsluiten van een diagnose, maar geeft praktische adviezen en gerichte en concrete handvaten voor de in de klas en thuis. De dyslexiespecialist van BuroJIJ maakt na afloop van het onderzoek een behandelplan, zodat er daadwerkelijk iets met de onderzoeksresultaten kan worden gedaan.

Voor wie?

Wanneer lees- en/ of spellingsproblemen aanhouden en ondanks (intensieve) individuele begeleiding niet verminderen kan er sprake zijn van dyslexie. Vaak worden deze lees- en/ of spellingsproblemen op school door de leerkracht of intern begeleider al gesignaleerd. Op aanraden van school of op initiatief van ouders kan gekozen worden voor een dyslexieonderzoek.

Werkwijze

BuroJIJ houdt van duidelijkheid, ook als wij een onderzoek uitvoeren. U betaalt bij ons daarom een vast totaalbedrag voor het gehele onderzoek. Dat onderzoek start met een uitgebreid intakegesprek met het kind/ de jongere, de ouders en de betrokkenen op school. Daarna wordt een intelligentieonderzoek afgenomen, omdat dit van invloed kan zijn op de schoolprestaties. Na het intelligentieonderzoek worden op een tweede ochtend de overige testen afgenomen. Er wordt een uitgebreide rapportage beschreven die met ouders en het kind of de jongere wordt besproken. Deze rapportage wordt intern besproken met de gz-psycholoog, waarbij wordt gekeken of er sprake is van dyslexie of enkel van leesproblemen. Daarna wordt, indien mogelijk, samen met de school een plan van aanpak en een advies opgesteld, zodat de rapportage daadwerkelijk kan leiden tot concreet handelen in de klas en eventueel bij (externe) remedial teaching of leerlingbegeleiding.

Tarief

Een dyslexieonderzoek bij BuroJIJ kost 795 euro en bestaat uit het intakegesprek, de beide onderzoeksdagen, de uitgebreide rapportage en een gesprek met ouders en betrokkenen op school.