Home > Onderzoek > Aanmelden EED-traject

Aanmelden EED-traject

Om je zoon of dochter of leerling aan te melden voor dyslexiezorg bij BuroJIJ is het noodzakelijk om vooraf een leerlingdossier samen te stellen. Wij leggen graag uit aan welke voorwaarden het leerlingdossier dient te voldoen.

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexie worden een aantal voorwaarden gesteld door de gemeenten:

  1. Het kind volgt primair onderwijs;
  2. Het kind is 7 jaar of ouder;
  3. Behandeling start voor de 13e verjaardag;
  4. Er is een vermoeden van EED; het onderstaand voortraject is gevolgd;

Voortraject

Wanneer aan stap 1 tot en met 3 is voldaan, kan gestart worden met het voortraject. Uit dat voortraject moet blijken dat alles is gedaan om de lees-/ spellingsproblemen te verminderen, waarbij het gewenste resultaat is uitgebleven. Het voortraject bestaat uit de volgende stappen:

Stap 1: Aanmaken leerlingdossier door de school

De school van het kind maakt een leerlingdossier aan. Hiervoor kan het volgende format worden gebruikt: Leerlingdossier-Dyslexiezorg

Stap 2: Aanmelding door ouders

Door ouders van de leerling wordt het aanmeldformulier ingevuld. Dit aanmeldformulier vind je hier: aanmelden-Dyslexie

Stap 3: Screening door BuroJIJ en/ of Gemeente

In een aantal gemeenten gebeurt de screening door BuroJIJ. Wanneer wij constateren dat aan de voorwaarden wordt voldaan kan het traject worden gestart. In andere gemeenten, waaronder Gemeente Loon op Zand, wordt eerst overleg gepleegd met de jeugdarts en het Servicepunt van de gemeente.

Meer informatie

Aanmelden voor vergoede dyslexiezorg vraagt om een nauwe afstemming tussen ouders, school en zorgaanbieder. Wij denken graag met je mee. Voor meer informatie of het doornemen van het traject kun je contact opnemen met Willem Peters. Hij is bereikbaar op ons algemene nummer 0416 700 219 en per e-mail: willem@burojij.nl.