Home > Onderzoek

Onderzoek

De orthopedagogen van BuroJIJ zijn gespecialiseerd in de handelingsgerichte diagnostiek en de behandeling van kinderen, jongeren en het hele gezin. We richten ons niet alleen op kindeigen problematiek, maar kijken naar de interactie en wisselwerking met de omgeving.

Algemene informatie

Onderzoek en/ of behandeling kan worden aangevraagd in verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld bij aanhoudende leerproblemen en bij vragen en twijfels over de ontwikkeling van je kind. Ook komt het voor dat er naast een bestaand begeleidingstraject een (aanvullend) psychodiagnostisch onderzoek wenselijk is om meer inzicht te verkrijgen in de verklarende en/ of instandhoudende factoren van het gedrag.

Een onderzoek en/ of behandelingstraject kan worden gestart op initiatief van ouders of na advies vanuit school, de jeugdarts of andere betrokkenen. Afhankelijk van de hulpvraag wordt in overleg met betrokkenen gekozen voor het best passende traject.

Mogelijkheden

Zorgtrajecten

Onderzoek en Behandeling bij BuroJIJ wordt vergoed na een doorverwijzing van de huisarts of met een beschikking van de gemeente. Binnen de regio Midden-Brabant wordt niet meer officieel gesproken van de Basis GGZ.

Dyslexiezorg

Vanaf januari 2016 biedt BuroJIJ vergoede dyslexieonderzoek en behandeling, wanneer op basis van de screening vastgesteld is dat er mogelijk sprake is van dyslexie. Kijk op onze website bij dyslexiezorg voor uitgebreide informatie over dyslexieonderzoek- en behandeling bij BuroJIJ.

Doorverwijzing

Wanneer er meer specialistische zorg nodig is, bijvoorbeeld bij meervoudige problematiek of zeer complexe problematiek verwijzen wij je, met jouw toestemming en met korte lijntjes en door naar een van onze collega’s in het werkveld. Op deze manier heb je niet steeds te maken met een bureaucratisch aanmeldtraject en wordt de zorg voor het gezin gegarandeerd gecontinueerd.

In het menu links op de website lees je meer over de verschillende vormen van onderzoek en behandeling bij BuroJIJ. Wil je meer informatie of een vrijblijvend gesprek, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee. Wij zijn bereikbaar op ons algemene nummer: 0416 700 219 of je kunt een e-mail sturen naar onze zorgcooördinator Willem Peters: willem@burojij.nl.