5-daagse cursus Seksuologie in de praktijk - begeleiden & behandelen

Inhoud

Seksuele gezondheid en seksueel plezier staan centraal in deze cursus Seksuele Ontwikkeling: begeleiden & behandelen. Je leert om seksualiteit bespreekbaar te maken met jouw cliënten, collega’s en de omgeving van jouw cliënt. De seksuele ontwikkeling krijgt een volwaardige plek in de ontwikkelingsgerichte professionele houding.

In vijf dagen nemen de docenten je mee en leer je een combinatie van nieuwe begrippen en vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten en een aantal praktische methoden om zelf mee aan de slag te gaan.

Programma

Dag 1                     Introductie & gezonde seksuele ontwikkeling                            

Dag 2                    Seksuele en genderdiversiteit   

Dag 3                    Seksualiteit bij mensen met een (L)VB  

Dag 4A                Seksueel plezier versus seksuele problemen 

Dag 4B                 Seksualiteit bij mensen met een lichamelijke beperking 

Dag 5                    Praktijktoetsen      

 • De deelnemer kent de seksuele levensloop (kennis).
 • De deelnemer is in staat om te bepalen op welk ontwikkelingsniveau zijn cliënt zich bevindt in de seksuele ontwikkeling (vaardigheid).
 • De deelnemer kan de methodiek van het Vlaggensysteem toepassen, waarmee hij met cliënten in gesprek kan over de seksualiteit (vaardigheid).
 • De deelnemer kent belangrijke begrippen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit (kennis).
 • De deelnemer kent aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen (kennis).
 • De deelnemer kent een gewaardeerde basishouding om seksuele en genderdiversiteit een standaardaanbod te laten zijn binnen de orthopedagogische hulpverlening (attitude).
 • De deelnemer heeft zicht op belangrijke interventies en methoden voor het stimuleren van de seksuele ontwikkeling bij mensen met een (L)VB. (kennis)
 • De deelnemer kent de meest voorkomende seksuele problemen en beheerst mogelijkheden om deze problemen te behandelen. (kennis & vaardigheden)
 • De deelnemer kent de invloed van een lichamelijke beperking op de seksualiteit (kennis).

 Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt!

In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:

·         NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen

·         NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd

·         VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie

·         BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031

·         NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

Voor data, locatie en aanmelden: ga naar de website van King Nascholing:

https://www.kingnascholing.nl/cursussen/de-seksuele-ontwikkeling-begeleiden-behandelen

 

Zie de website van King Nascholing

Diagnostiek: 15 punten

Behandeling: 15 punten

Herregistratie: 30 punten

1-dagscursus Seksuele & Genderdiversiteit

Inhoud

In de opleiding en het werkveld is nog weinig aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Vaak wordt uitgegaan van een traditioneel gezin en wordt aangenomen dat jeugdigen heteroseksueel zijn (“Heb je een vriendje c.q. vriendinnetje?”).  Deze 1-daagse cursus is gericht op belangrijke kennis die de begeleider of behandelaar zou moeten hebben over kinderen, jongeren en volwassen cliënten die behoren tot de LHBTQI+ doelgroep.

Na het verhelderen van de kernbegrippen en afkortingen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit gaat deze lesdag in op aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen. De deelnemers ontwikkelen hun professionele visie op inclusieve en diverse psychosociale zorg. Daarbij worden een aantal vaardigheden aangeleerd die de deelnemers meteen kunnen benutten. Kortom, de lesdag biedt een combinatie van inhoudelijke kennis en direct toepasbare praktische vaardigheden.

·         De deelnemer kent belangrijke begrippen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit (kennis);

·         De deelnemer kent aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen (kennis);

·         De deelnemer kent een gewaardeerde basishouding om seksuele en genderdiversiteit een standaardaanbod te laten zijn binnen de orthopedagogische hulpverlening (attitude);

Willem Peters-Schrama

Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt!

In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:

 • NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
 • NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd
 • VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
 • BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031
 • NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

Diagnostiek: 3 punten

Behandeling: 3 punten

Herregistratie: 6 punten

Introductie: Seksuele & Genderdiversiteit (3 uur)

Inhoud

In de opleiding en het werkveld van de jeugdprofessional is vaak nog weinig aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Er wordt uitgegaan van een traditioneel gezin en er wordt vaak onbewust aangenomen dat jeugdigen heteroseksueel zijn (“Heb je een vriendje c.q. vriendinnetje?”). Deze korte scholing is gericht op belangrijke kennis die de jeugdprofessional zou moeten hebben over kinderen, jongeren en volwassen cliënten die behoren tot de LHBTQI+ doelgroep.

 

Programma

Na het verhelderen van kernbegrippen en afkortingen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit, gaat de scholing in op aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen en legt hij uit wat de huidige visie is op inclusieve en diverse psychologische en orthopedagogische zorg. Daarbij behandelt hij een aantal vaardigheden die de deelnemers meteen kunnen benutten. Tot slot is er aandacht voor de mogelijkheden in verwijzing voor eerste, tweede en derdelijns zorg. Kortom, de korte scholing biedt een combinatie van inhoudelijke kennis en direct toepasbare praktische vaardigheden.

·       De deelnemer kent belangrijke begrippen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit (kennis);

·       De deelnemer kent de sociale kaart in genderzorg en kent mogelijkheden voor verwijzing (kennis);

·       De deelnemer kent aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen (kennis);

·       De deelnemer kent een gewaardeerde basishouding om seksuele en genderdiversiteit een standaardaanbod te laten zijn binnen de hulpverlening (attitude);

 Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt!

In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:

·         NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen

·         NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd

·         VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie

·         BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031

·         NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

Er zijn nog geen nieuwe data gepland. 

 

 

49 euro, vrij van btw

Accreditatie bij SKJ is aangevraagd

Aanmelden