5-daagse cursus Seksuologie in de praktijk - begeleiden & behandelen

Inhoud

Seksuele gezondheid en seksueel plezier staan centraal in deze cursus Seksuele Ontwikkeling: begeleiden & behandelen. Je leert om seksualiteit bespreekbaar te maken met jouw cliënten, collega’s en de omgeving van jouw cliënt. De seksuele ontwikkeling krijgt een volwaardige plek in de ontwikkelingsgerichte professionele houding.

In vijf dagen nemen de docenten je mee en leer je een combinatie van nieuwe begrippen en vaardigheden. Er wordt gebruik gemaakt van recente wetenschappelijke inzichten en een aantal praktische methoden om zelf mee aan de slag te gaan.

Programma

Dag 1                     Introductie & gezonde seksuele ontwikkeling                            

Dag 2                    Seksuele en genderdiversiteit   

Dag 3                    Seksualiteit bij mensen met een (L)VB  

Dag 4A                Seksueel plezier versus seksuele problemen 

Dag 4B                 Seksualiteit bij mensen met een lichamelijke beperking 

Dag 5                    Praktijktoetsen      

 • De deelnemer kent de seksuele levensloop (kennis).
 • De deelnemer is in staat om te bepalen op welk ontwikkelingsniveau zijn cliënt zich bevindt in de seksuele ontwikkeling (vaardigheid).
 • De deelnemer kan de methodiek van het Vlaggensysteem toepassen, waarmee hij met cliënten in gesprek kan over de seksualiteit (vaardigheid).
 • De deelnemer kent belangrijke begrippen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit (kennis).
 • De deelnemer kent aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen (kennis).
 • De deelnemer kent een gewaardeerde basishouding om seksuele en genderdiversiteit een standaardaanbod te laten zijn binnen de orthopedagogische hulpverlening (attitude).
 • De deelnemer heeft zicht op belangrijke interventies en methoden voor het stimuleren van de seksuele ontwikkeling bij mensen met een (L)VB. (kennis)
 • De deelnemer kent de meest voorkomende seksuele problemen en beheerst mogelijkheden om deze problemen te behandelen. (kennis & vaardigheden)
 • De deelnemer kent de invloed van een lichamelijke beperking op de seksualiteit (kennis).

 Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt!

In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:

·         NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen

·         NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd

·         VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie

·         BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031

·         NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

Startdatum 14 januari: locatie BuroJIJ in Loon op Zand

vrijdag 14 januari 2022
vrijdag 21 januari 2022
vrijdag 28 januari 2022
vrijdag 4 februari 2022
vrijdag 11 februari 2022

 

Startdatum 8 april: locatie BuroJIJ in Loon op Zand

vrijdag 8 april 2022
vrijdag 15 april 2022
vrijdag 22 april 2022
vrijdag 13 mei 2022
vrijdag 20 mei 2022

 

Startdatum 16 september: locatie BuroJIJ in Loon op Zand

vrijdag 16 september 2022
vrijdag 23 september 2022
vrijdag 30 september 2022
vrijdag 14 oktober 2022
vrijdag 21 oktober 2022

Kosten  5-daagse cursus: 995 euro vrij van btw

Accreditatie is aangevraagd bij NVO/NIP. 

1-dagscursus Seksuele & Genderdiversiteit

Inhoud

In de opleiding en het werkveld is nog weinig aandacht voor seksuele en genderdiversiteit. Vaak wordt uitgegaan van een traditioneel gezin en wordt aangenomen dat jeugdigen heteroseksueel zijn (“Heb je een vriendje c.q. vriendinnetje?”).  Deze 1-daagse cursus is gericht op belangrijke kennis die de begeleider of behandelaar zou moeten hebben over kinderen, jongeren en volwassen cliënten die behoren tot de LHBTQI+ doelgroep.

Na het verhelderen van de kernbegrippen en afkortingen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit gaat deze lesdag in op aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen. De deelnemers ontwikkelen hun professionele visie op inclusieve en diverse psychosociale zorg. Daarbij worden een aantal vaardigheden aangeleerd die de deelnemers meteen kunnen benutten. Kortom, de lesdag biedt een combinatie van inhoudelijke kennis en direct toepasbare praktische vaardigheden.

·         De deelnemer kent belangrijke begrippen op het gebied van seksuele en genderdiversiteit (kennis);

·         De deelnemer kent aandachtspunten en risicofactoren wat betreft het welzijn en de gezondheid van LHBTQI+-personen (kennis);

·         De deelnemer kent een gewaardeerde basishouding om seksuele en genderdiversiteit een standaardaanbod te laten zijn binnen de orthopedagogische hulpverlening (attitude);

Willem Peters-Schrama

Met een achtergrond in het basisonderwijs en vol ambities startte Willem in 2013 met Meneer Willem; een eigen praktijk voor leerlingbegeleiding. Vol goede moed, inhoudelijk goed voorbereid, maar zonder uitgebreid businessplan begon hij aan die uitdaging. En dat is gelukt!

In de afgelopen zes jaar is Meneer Willem uitgegroeid tot BuroJIJ; een organisatie waarin de domeinen GGZ Kind & Jeugd, GGZ Volwassenen Praktijk voor Seksuologie samenkomen. Samen met een team van (gz-)psychologen, orthopedagogen(-generalist) en ondersteunend personeel biedt BuroJIJ een diverse variatie aan behandelingen.

Inmiddels is de dagelijkse leiding van BuroJIJ in handen van de directeur en de praktijkmanager en is Willem binnen BuroJIJ werkzaam als praktijkopleider & regiebehandelaar. Willem behandelt vanuit een combinatie als psycholoog, orthopedagoog en seksuoloog. Hij richtte in januari 2021 het JIJ Genderteam op en hij werkt veel met mannen die seks hebben met mannen (MSM). Naast zijn werk bij BuroJIJ werkt hij als docent voor (na)scholingen en trainingen bij diverse organisaties en opleidingsinstituten.

Willem staat ingeschreven in de volgende beroepsregisters:

 • NVO-Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen
 • NIP- Nederlands Instituut voor Psychologen, Register Kinder & Jeugd
 • VGCt- Vereniging Gedrags- en Cognitieve therapie
 • BIG- Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg, nummer 59926875031
 • NVVS: Nederlandse Vereniging voor Seksuologie

De cursus is 1 dag en wordt aangeboden op:

 • woensdag 19 januari van 09.30 tot 16.30 uur, locatie BuroJIJ in Loon op Zand
 • woensdag 13 april van 09.30 tot 16.30 uur,  locatie BuroJIJ in Loon op Zand
 • woensdag 21 september van 09.30 tot 16.30 uur,  locatie BuroJIJ in Loon op Zand
 
Voorafgaand aan de studiedag bekijk je een video en maak je een aantal voorbereidingsopdrachten. De totale tijdsinvestering van deze voorbereiding is 2 uur zelfstudie. 

Kosten  1-daagse cursus: 195 euro vrij van btw

Accreditatie is aangevraagd bij NVO/NIP. 

Aanmelden