JIJ GENDERZORG

Het genderteam van BuroJIJ heeft een specifieke kijk op goede genderzorg. Wij zien jouw genderidentiteit als persoonskenmerk en niet als psychiatrische aandoening. Je hoeft je bij ons niet te bewijzen of je wel trans genoeg bent. Veel liever nemen wij met jou de tijd om te ontdekken wat jouw genderidentiteit is en waar jij je het prettigst bij voelt. En dat kan ook veranderen. 

Voor wie?

Lang niet iedereen voelt zich per se een jongen of een meisje. En lang niet iedereen voelt zich van hetzelfde geslacht als waarmee die persoon geboren is. Van die gevoelens kun je zelf, of kunnen je ouders of anderen om je heen, in het begin best in de war raken. Dat is niet erg. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent.

Vaak zijn de wachttijden bij de genderpoli’s in het ziekenhuis (het VUMC in Amsterdam en het Radboud in Nijmegen) erg lang. Om die reden zijn wij begin 2021 met ons speciale genderteam gestart met mensen die jou kunnen helpen. Ons genderteam werkt alleen vanuit een psychosociale benadering. Er werken geen artsen bij het genderteam van JIJ. Wij bieden dus geen medische behandelingen.  

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor jouw mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Volwassenen

JIJ Genderzorg biedt voor volwassenen op dit moment alleen nog kortdurende diagnostiek- en behandeltrajecten vanuit de vergoede Basis GGZ. Die trajecten bestaan uit maximaal tien tot twaalf behandelsessies. Samen met jou stelt onze behandelaar tijdens het intakegesprek een plan op waarin de inhoud van jouw behandeling wordt vastgelegd. Een belangrijk deel van jouw behandeling is het vaststellen van de diagnose Genderdysforie. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het verkennen van jouw genderidentiteit of het verkennen van jouw wensen ten aanzien van geslachtsbevestigende medische behandelingen. Die informatie leggen we voor jou vast in een behandeldossier. Dat dossier delen wij vanzelfsprekend met niemand. Jij kunt er zelf voor kiezen om dat dossier in een later stadium mee te nemen naar een van de artsen van jouw medische vervolgzorg. 

Vergoeding: Met een verwijsbrief voor Basis GGZ van jouw huisarts wordt een diagnostiek- en behandeltraject van maximaal 750 minuten vergoed door de zorgverzekering.


Kinderen en jongeren

JIJ Genderzorg verheldert de wensen van het kind of de
jongere. Tegelijkertijd is er aandacht voor begeleiding van de omgeving. Vaak
zijn dat in ieder geval de ouders en de broers of zussen. Soms wordt ook
begeleiding ingezet op school of in de omgeving. De eerste fase is met name
gericht op de wensen en de genderidentiteit van het kind of de jongere.


Voor de diagnostiek van genderdysforie bij kinderen of jongeren wordt uitgebreid de tijd genomen. Het genderteam van BuroJIJ ziet genderdysforie nadrukkelijk níet als psychische stoornis. Toch is het stellen van een diagnose vaak een belangrijke stap om in aanmerking te komen voor vervolgzorg. Met name bij jongere kinderen is het belangrijk dat zij in hun eigen tempo gevolgd worden in hun ontwikkelingen. Er bestaat een grote groep kinderen die op hun eigen manier geniet van gendervariatie. Lang niet al deze kinderen hebben in de puberleeftijd overtuigde genderdysfore gevoelens en voor veel van deze kinderen is in of na de puberteit geen geslachtsbevestigende behandeling nodig.

Vergoeding: Vergoeding is afhankelijk van jouw woonplaats. Woon je in één van de negen gemeenten in de regio Hart voor Brabant? Met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts wordt de diagnostiek en behandeling door de gemeente vergoed. Woon je in een andere gemeente? Omdat JIJ Genderzorg hoogspecialistische zorg biedt, is de kans groot dat deze niet door de eigen gemeente bij een andere zorgaanbieder is ingekocht. Jouw gemeente kan met ons een maatwerkovereenkomst aangaan, waardoor de behandeling toch wordt vergoed. We geven je graag meer informatie.