JIJ GENDERZORG

Het genderteam van BuroJIJ heeft een specifieke kijk op goede genderzorg. Wij zien jouw genderidentiteit als persoonskenmerk en niet als psychiatrische aandoening. Je hoeft je bij ons niet te bewijzen of je wel trans genoeg bent. Dat betekent niet dat we zomaar een diagnose stellen, maar wel dat we samen met jou de tijd nemen om te ontdekken wat jouw genderidentiteit is en waar jij je het prettigst bij voelt.

Voor wie?

Lang niet iedereen voelt zich per se een jongen of een meisje. En lang niet iedereen voelt zich van hetzelfde geslacht als waarmee die persoon geboren is. Van die gevoelens kun je zelf, of kunnen je ouders of anderen om je heen, in het begin best in de war raken. Dat is niet erg. Het is belangrijk om te weten dat je niet alleen bent.

Vaak zijn de wachttijden bij de genderpoli’s in het ziekenhuis erg lang. Om die reden zijn wij begin 2021 met ons speciale genderteam gestart met mensen die jou kunnen helpen. Ons genderteam werkt vanuit een psychosociale benadering. Wij bieden zelf geen medische behandelingen, maar wij werken wel samen met organisaties die deze behandelingen aanbieden. Op die manier ben je zeker van de volledige zorg van verkenning tot diagnose en uiteindelijk de medische behandeling. 

Volwassenen

JIJ Genderzorg biedt voor volwassenen diagnostiek- en behandeltrajecten vanuit Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Eerder werd dat de Basis GGZ of de Specialistische GGZ genoemd. 

Samen met jou stelt onze behandelaar tijdens het intakegesprek een plan op waarin de inhoud van jouw behandeling wordt vastgelegd. Voor veel mensen is het belangrijk om duidelijkheid te hebben over de diagnose Genderdysforie. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het verkennen van jouw genderidentiteit of het verkennen van jouw wensen en grenzen ten aanzien van geslachtsbevestigende medische behandelingen. Die informatie leggen we voor jou vast in een behandeldossier. 

Als jij er aan toe bent, kun je in overleg met onze behandelaren door de betrokken psychiater van JIJ Genderzorg worden verwezen naar een van de organisaties voor medische zorg waar wij mee samenwerken. Op deze manier hoef je niet opnieuw op een lange wachtlijst te staan, maar kun je daar binnen enkele weken terecht. Met jouw toestemming werken de behandelaren samen aan de beste zorg voor jou. 

Vergoeding

Met een verwijsbrief voor Basis GGZ van jouw huisarts wordt een diagnostiek- en behandeltraject bij JIJ Genderzorg vergoed door de zorgverzekering. Na een verwijzing van de specialist (de psychiater) wordt ook medische vervolgzorg vaak vergoed. Je bent zelf verantwoordelijk om bij de zorgverzekeraar te controleren of jouw behandeling inderdaad wordt vergoed. 

Kinderen en jongeren

JIJ Genderzorg verheldert de wensen van het kind of de jongere. Tegelijkertijd is er aandacht voor begeleiding van de omgeving. Vaak zijn dat in ieder geval de ouders en de broers of zussen. Soms wordt ook begeleiding ingezet op school of in de omgeving. De eerste fase is met name gericht op de wensen en de genderidentiteit van het kind of de jongere.

Voor de diagnostiek van genderdysforie bij kinderen of jongeren wordt uitgebreid de tijd genomen. Het genderteam van BuroJIJ ziet genderdysforie nadrukkelijk níet als psychische stoornis. Toch is het stellen van een diagnose vaak een belangrijke stap om in aanmerking te komen voor vervolgzorg. Met name bij jongere kinderen is het belangrijk dat zij in hun eigen tempo gevolgd worden in hun ontwikkelingen. Er bestaat een grote groep kinderen die op hun eigen manier geniet van gendervariatie. Lang niet al deze kinderen hebben in de puberleeftijd overtuigde genderdysfore gevoelens en voor veel van deze kinderen is in of na de puberteit geen geslachtsbevestigende behandeling nodig.

Vergoeding

Vergoeding is afhankelijk van jouw woonplaats. Woon je in één van de negen gemeenten in de regio Hart voor Brabant? Met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts wordt de diagnostiek en behandeling door de gemeente vergoed. Woon je in een andere gemeente? Omdat JIJ Genderzorg hoogspecialistische zorg biedt, is de kans groot dat deze niet door de eigen gemeente bij een andere zorgaanbieder is ingekocht. Jouw gemeente kan met ons een maatwerkovereenkomst aangaan, waardoor de behandeling toch wordt vergoed. Ook is het mogelijk dat de gemeente een PGB afgeeft, hoewel wij vaak zien dat dit veel onnodige administratieve lasten met zich meebrengt of dat het PGB-budget niet toereikend is voor deze specialistische behandeltrajecten.

Alleen jij zelf of jouw ouders (of vertegenwoordigers) kunnen een verzoek hiervoor indienen bij de gemeente. Kom je er niet uit? We geven je graag meer informatie.

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor jouw mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.