Kind & Jeugd

JIJ Genderzorg verheldert de wensen van het kind of de jongere. Tegelijkertijd is er aandacht voor begeleiding van de omgeving. Vaak zijn dat in ieder geval de ouders en de broers of zussen. Soms wordt ook begeleiding ingezet op school of in de omgeving. De eerste fase is met name gericht op de wensen en de genderidentiteit van het kind of de jongere.

Voor de diagnostiek van genderdysforie bij kinderen of jongeren wordt uitgebreid de tijd genomen. Het genderteam van BuroJIJ ziet genderdysforie nadrukkelijk níet als psychische stoornis. Toch is het stellen van een diagnose vaak een belangrijke stap om in aanmerking te komen voor vervolgzorg. Met name bij jongere kinderen is het belangrijk dat zij in hun eigen tempo gevolgd worden in hun ontwikkelingen. Er bestaat een grote groep kinderen die op hun eigen manier geniet van gendervariatie. Lang niet al deze kinderen hebben in de puberleeftijd overtuigde genderdysfore gevoelens en voor veel van deze kinderen is in of na de puberteit geen geslachtsbevestigende behandeling nodig.

Vergoeding

Vergoeding is afhankelijk van jouw woonplaats. Woon je in één van de negen gemeenten in de regio Hart voor Brabant? Met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts wordt de diagnostiek en behandeling door de gemeente vergoed. Woon je in een andere gemeente? Omdat JIJ Genderzorg hoogspecialistische zorg biedt, is de kans groot dat deze niet door de eigen gemeente bij een andere zorgaanbieder is ingekocht. Jouw gemeente kan met ons een maatwerkovereenkomst aangaan, waardoor de behandeling toch wordt vergoed. Ook is het mogelijk dat de gemeente een PGB afgeeft, hoewel wij vaak zien dat dit veel onnodige administratieve lasten met zich meebrengt of dat het PGB-budget niet toereikend is voor deze specialistische behandeltrajecten.

Alleen jij zelf of jouw ouders (of vertegenwoordigers) kunnen een verzoek hiervoor indienen bij de gemeente. Kom je er niet uit? We geven je graag meer informatie.

Vragen of advies

Heb je vragen of wil je advies over welke behandelingen er voor het gezin of voor jouw kind mogelijk zijn, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder.