Home > Informatie > Hoe werken wij?

Hoe werken wij?

BuroJIJ zet het gezin centraal. Dat betekent dat wij altijd samenwerken in korte lijntjes met andere instellingen, organisaties en hulpverleners, waarbij het gezin keuzes maakt en de regie in handen heeft.

Werkwijze

De  behandelaar van BuroJIJ kijkt met een brede blik naar het hele systeem van het kind. Vanuit onze systeemgerichte benadering richten wij ons op alle verschillende leefdomeinen van het gezin. De eigen kracht van het gezin staat hierbij centraal, waarbij de ondersteuningsbehoeften in kaart worden gebracht. Nadat deze behoeften in kaart zijn gebracht, wordt altijd eerst gekeken naar de eigen kracht  binnen het gezin. Daarnaast signaleert (en handelt) onze behandelaar bij onveiligheid en risico’s. Die pakken we samen met de betrokkenen op. Het uitgangspunt is dat de regie zoveel mogelijk bij het gezin blijft liggen.

Wij werken samen met diverse hulpverleners in de (jeugd)zorg. Op deze manier wordt een gezin geholpen en ondersteund waar dat nodig is, zonder dat er onnodig tijd wordt verspild aan wachtlijsten en bureaucratie. Mocht het nodig zijn, zoeken we samen met het gezin naar andere, passende zorg. De huisarts en de toegangsteams van de gemeenten spelen hierbij vaak een belangrijke rol. Dat doen we natuurlijk alleen als het gezin hiervoor duidelijk toestemming heeft gegegven.

Anders

BuroJIJ is de afgelopen jaren snel gegroeid. Regelmatig krijgen wij te horen dat wij echt anders werken dan dat men gewend is. Dat horen wij niet alleen van ouders, maar ook van onze collega’s in het werkveld. De psychologische onderzoeken van BuroJIJ worden niet standaard afgerond in een adviesgesprek, maar wij zorgen ervoor dat de adviezen daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door een extra gesprek op school of door na drie maanden nog eens een gesprek te plannen met de betrokkenen. BuroJIJ integreert de behandelingen en begeleidingstrajecten daadwerkelijk in het leven van het kind, de jongere en het gezin. En dat maakt verschil!