Home > Behandeling > Creatieve Therapie

Creatieve Therapie

De creatief therapeut van BuroJIJ werkt vanuit drama (spel) aan de problematiek en leerdoelen die centraal staan. In overleg met jou wordt altijd gekozen voor een maattraject, helemaal afgestemd op jouw wensen en behoeften. Creatieve Therapie is er voor kinderen, voor jongeren en voor volwassenen en wordt ingezet bij de behandeling van diverse klachten en problemen.

Wat is creatieve therapie?

Creatieve therapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen. Binnen de Creatieve Therapie wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen en behandeltechnieken, zoals rollenspelen, improvisatiespel en elementen uit de Cognitieve Gedragstherapie. Door op een ‘speelse’ manier met de problemen aan de slag te gaan, helpt deze behandelvorm om op een andere manier tegen de problemen aan te kijken en deze aan te pakken.

Voor wie?

Kind en jeugd

Door drama-activiteiten leren (jonge) kinderen om naar het eigen gedrag en de eigen gedachten en gevoelens te kijken. Op die manier kunnen zij van zichzelf leren om zich verder te ontwikkelen. Omdat het voor kinderen soms lastig is om over moeilijke dingen te praten ligt de nadruk binnen deze vorm van Creatieve Therapie op het doen en ervaren. Situaties in het fantasiespel kunnen overeenkomsten hebben met het werkelijke leven. In het spel kan duidelijk worden wat het kind moeilijk vindt, waar het bang voor is of waarom het wel eens boos is. Creatieve Therapie biedt eindeloze mogelijkheden. Door te doen alsof heeft het kind de ruimte om nieuw gedrag te ontdekken, te oefenen en uit te proberen. De vrijheid en plezier die daarbij ontstaan dragen bij aan een positief zelfbeeld. In een maatwerktraject wordt met middelen als rollenspel, kaartspelen en interactie gezocht naar de best passende behandeling.

Volwassenen

BuroJIJ biedt behandeling aan volwassenen met diverse klachten en achtergronden. De behandeling van BuroJIJ is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en handelen. Door het in scène zetten van (probleem)situaties uit het dagelijks leven kan de cliënt ervaringen opdoen die psychische of psychosociale processen kunnen beïnvloeden. Spel schept een afstand tussen jezelf, de situatie en de eigen ervaringen, waardoor de dingen anders kunnen worden bekeken. Tijdens de therapie kun je nieuwe ervaringen opdoen die houvast en ondersteuning bieden om in het dagelijkse leven veranderingen aan te brengen. De therapeut neemt geregeld de rol van medespeler op zich. Zo kan er samen met jou een rol worden gespeeld en worden eigen initiatieven ondersteund. Het doel van de behandeling is het opheffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren van problemen.

Tarieven & Vergoedingen

Creatieve Therapie wordt in veel gevallen (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekering. Onder het kopje Tarieven & Vergoedingen vind je hierover meer informatie.