Home > Gezinsbehandeling > WIJsamen

WIJsamen

Naast de professionele zorg vanuit BuroJIJ is het veel voor gezinnen fijn om terug te kunnen vallen op iemand die je goed kent. Voor sommige gezinnen is het netwerk dat zij om hen heen hebben maar klein. Voor hen is WIJsamen een fijne aanvulling op het begeleidingstraject vanuit BuroJIJ. WIJsamen is er voor gezinnen waar het om welke reden dan ook even niet meer lukt om voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden.

Voor wie?

WIJsamen is een begeleidingsvorm waarbij het gezin dat hulp vraagt wordt gekoppeld aan een gezin in de buurt dat die hulp kan bieden. De gezinnen die hulp bieden worden vooraf door de gezinsbehandelaren van BuroJIJ voorbereid op het ondersteunen van de gezinnen. WIJsamen-gezinnen zijn gezinnen met ouders die hulp durven vragen en die graag iets doen voor een ander.

Wat doet een WIJsamen-gezin?

Wat een gezin binnen WIJsamen doet voor een ander gezin is heel verschillend. Bij veel ouders die hulp vragen zijn er momenten in de week dat het allemaal even te veel wordt. Voor veel gezinnen is het fijn als de kinderen soms even bij het andere gezin mogen spelen, of dat zij wekelijks naar de sportclub worden gebracht en opgehaald, zodat alle aandacht er kan zijn voor de andere kinderen in het gezin. Ook komt het voor dat gezinnen behoefte hebben aan een WIJsamen-gezin die ze na het eten nog even mogen bellen of appen met vragen of onzekerheden over de opvoeding.

Hoe werkt WIJsamen?

De inzet van een WIJsamen-gezin gebeurt bij BuroJIJ altijd naast het lopend traject van gezinsbegeleiding. Dat betekent dat het gezin dat ondersteuning vraagt, zorg heeft bij BuroJIJ. De gezinsbegeleider stelt met het gezin een Plan van Aanpak op om gestelde resultaten te bereiken. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ouders willen bereiken dat de kinderen weer op tijd naar bed gaan, beter luisteren thuis en dat de sfeer in huis verbetert. Om gestelde doelen te behalen kan gekozen worden voor de inzet van WIJsamen.

Structureel worden gezinnen geworven om zich aan te melden als WIJsamen-gezin. Wanneer er een concrete vraag is voor steun aan een gezin, zoekt de gezinsbegeleider samen met de zorgcoördinator van BuroJIJ naar het meest passende WIJsamen-gezin. Vervolgens wordt het gezin benaderd en wordt korte, anonieme informatie gegeven over het vraaggezin en de ondersteuning die gewenst is. Wanneer er sprake is van een match, wordt de ondersteuning gestart. De Gezinsbegeleider van BuroJIJ ondersteunt en adviseert en legt de eerste periode de afspraken vast in het Plan van Aanpak.

Na drie tot vijf maanden evalueert de Gezinsbegeleider samen met de gezinnen hoe de samenwerking verloopt. Als iedereen tevreden is en er is nog steun nodig, wordt een nieuw Plan van Aanpak opgesteld. Het kan ook gebeuren dat de zorg bij BuroJIJ wordt afgesloten en dat de gezinnen besluiten om contact te houden. Dat wordt vanzelfsprekend gewaardeerd en gestimuleerd. Zolang de gezinnen dat zelf willen, kan het contact behouden blijven.

Aanmelden WIJsamen-gezin

De gezinnen binnen WIJsamen werken vrijwillig mee aan deze vorm van ondersteuning. Zij vinden het fijn om iets voor een ander te kunnen betekenen. De waardering en dank van de vraaggezinnen is erg groot. Wil je meer weten of wil je aanmelden als WIJsamen-gezin? Je kunt contact opnemen met Willem. Hij maakt graag een afspraak om kennis te maken en om jullie meer informatie te geven over WIJsamen en de mogelijkheden die er zijn.