Home > Gezinsbehandeling > Werkwijze Gezinsbehandeling

Werkwijze Gezinsbehandeling

Opvoeden is geen gemakkelijk taak. Soms zijn er kleine of grote zorgen in het gezin die je zelf kunt oplossen. Het kan echter ook voorkomen dat er zich complexe problemen voordoen. Wij denken graag met je mee, waarbij wij jullie hulpvraag centraal laten staan.

Werkwijze

De gezinsbehandelaar luistert naar het gezin en houdt rekening met de hulpvraag. Vanuit persoonlijk contact wordt gewerkt aan verandering, waarbij de krachten van het gezin centraal staan. Samen met jullie wordt gewerkt aan gezelligheid en rust in de thuissituatie. Ons doel is dat  ouders/ opvoeders zich gesteund voelen in de opvoedsituatie en dat alle betrokkenen weer vertrouwen hebben in de toekomst.

Wij werken met activerende methodieken om jou als opvoeder, maar ook de kinderen om te leren gaan met nieuwe situaties. Door oplossingsgericht te werken ligt de nadruk in onze behandeling op dat wat er al goed gaat. Samen met ouders of met het kind of de jongere breiden we dat graag uit. Dat doen we door te werken met een weekplanning, een beloningssysteem voor je zoon of dochter of door samen een plan van aanpak te maken voor het huishouden.

BuroJIJ vindt het belangrijk dat het inzichtelijk voor je is waar we aan werken en daarom wordt er altijd een behandelplan opgesteld. Dat plan publiceren we in onze beveiligde app en website JOEP. Daarin kun je zelf je plan inzien en akkoord geven of aanpassingen aanvragen. Minimaal drie keer per jaar is er een evaluatiegesprek met de gezinsbehandelaar, zodat de behandeling zonodig aangepast kan worden op nieuwe wensen. En wil je eerder een gesprek? Dat is geen probleem. Wij werken vanuit een klein team en een extra afspraak is snel gemaakt.

Gemeenten

BuroJIJ heeft contracten met de verschillende gemeenten in de regio. Met een beschikking voor individuele behandeling of gezinsbehandeling wordt de behandeling van BuroJIJ voor u vergoed. Heeft u nog geen beschikking voor deze behandeling? Je kunt ons bellen of mailen voor meer informatie, of je kunt contact opnemen met de gemeente waarin je woont.

Contact

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Onze behandelcoördinatoren maken graag tijd voor je om antwoord te geven op alle vragen. Je kunt ons bellen op 0416 700 219 of een e-mail sturen naar administratie@burojij.nl.