Home > Gezinsbehandeling > JIJ op Buitenlust

JIJ op Buitenlust

In de zomer van 2015 startte BuroJIJ met een unieke samenwerking met de agrarische kinderopvang en BSO Buitenlust in Loon op Zand. Kinderen met een indicatie of beschikking voor individuele begeleiding vanuit PGB en Zorg in Natura kunnen bij JIJ op Buitenlust terecht voor specialistische zorg binnen een normale setting.

Buiten zorgen!

Met JIJ op Buitenlust ben je buiten (aan het) zorgen. In de prachtige landelijke omgeving van deze BSO leer je om samen te spelen met andere kinderen. Vanuit JIJ op Buitenlust ben je altijd samen in een klein groep van maximaal vier kinderen een gespecialiseerde behandelaar vanuit BuroJIJ. Je sluit volledig aan bij het dagprogramma en de activiteiten van de reguliere BSO. Het unieke van JIJ op Buitenlust is dat je gewoon samen met je vriendjes en leeftijdsgenoten bent en dat je niet, vanwege jouw beschikking voor specialistische zorg, naar een zorgboerderij of afgelegen specialistische dagopvang hoeft.

Voor wie?

JIJ op Buitenlust is bedoeld voor kinderen met een indicatie of beschikking voor individuele behandeling of specialistische behandeling. Deelname aan JIJ op Buitenlust is alleen mogelijk wanneer een individueel behandeltraject bij BuroJIJ wordt opgestart. De activiteiten vanuit JIJ op Buitenlust worden dan ook verantwoord in het individuele Plan van Aanpak. Samen met jouw persoonlijk behandelaar vanuit BuroJIJ wordt bekeken wat jouw ontwikkeldoelen zijn. Wanneer het passend is bij de hulpvraag kan de persoonlijk behandelaar jou inschrijven. Heb je nog geen behandeling vanuit BuroJIJ, dan kun je hiervoor aanmelden door een e-mail te sturen naar aanmelden@burojij.nl. Vanwege de kleinschaligheid van JIJ op Buitenlust wordt er gewerkt met maximaal vier kinderen, die volledig integreren binnen de bestaande groepen van Buitenlust.

Praktische zaken

JIJ op Buitenlust wordt afgenomen per dagdeel. De ochtend duurt van 09.00 tot 13.00 uur en de middag duurt van 13.00 tot 17.00 uur. Het is ook mogelijk om een hele dag deel te nemen. De dag duurt van 09.00 tot 17.00 uur. Vanwege de planning van pedagogisch medewerkers op Buitenlust en de specialistische begeleiders vanuit BuroJIJ is annuleren van geboekte dagdelen niet mogelijk. Op uitzondering is het mogelijk een dagdeel te verplaatsen. Hiervoor kan men een verzoek indienen bij onze behandelcoördinatoren.

Data

Je kunt onze behandelcoördinatoren jouw voorkeursdagen doorgeven. Zodra er twee aanmeldingen zijn voor hetzelfde dagdeel wordt de deelname bevestigd.